برای کشیدن الگوی دامن چهار ترک نیم کلوش به روش مولر ۱/۲ کمر از گوشه الگو علامت می زنیم و پرگار می کنیم، خط کشیده شده خط کمر است.

از خط کمر ۱۰ سانتی متر (بلندی باسن کوچک) را پرگار می کنیم و ۲۰ سانتی متر (بلندی باسن بزرگ) را نیز به همان صورت پرگار می کنیم.

از خط کمر قد دامن را مشخص کرده و پرگار می کنیم، حال کادر را روی خط باسن کوچک می بندیم، ۱/۲ باسن کوچک به علاوه ۱ نیاز داریم، روی باسن کوچک مشخص می کنیم و به مرکز وصل می کنیم.

الگوی دامن نیم کلوش

از روی این خط قیچی می کنیم.

نیم کلوش از خط باسن تا کمر جای زیپ است و اگر اضافه داشت موقع کنترل کمر، از خط کمر کم می کنیم و در باسن کوچک به صفر می رسانیم.

اگر نیم کلوش خواستیم یک قسمت دولای بسته و اضافه از سمت دیگر کم می شود.

برای ۴ ترک الگو را نصف می کنیم، یک طرف جلو و طرف دیگر پشت می شود و وسط الگو پهلو.

الگوی دامن نیم کلوش

۲ تا دولای باز در می آوریم و اضافه از پهلو کم می شود.

الگوی دامن چهار ترک نیم کلوش به روش مولر آماده شد.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

 

بخوانید!  آموزش خیاطی دامن پیله دوقلو در وسط با روش ساده

دیدگاه خود را ثبت کنید