آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش الگوی شلوار راسته گشاد

شلوار راسته گشاد

آموزش خیاطی

آموزش الگوی شلوار راسته گشاد

برای کشیدن این شلوار، از الگوی شلوار راسته استفاده می کنیم.

با این تفاوت که در این شلوار دیگر دور زانو مد نظر نیست و دم پا از سمت چپ به باسن و از سمت راست به بلندی بالاتنه وصل می شود.

یعنی از دم پا به هر طرف ۲ سانتی متر اضافه کرده و به خظ باسن وصل می کنیم.

در الگوی پشت نیز دو تا ۲ سانتی متر (۴ سانتی متر) اضافه کرده و نقاط را به هم وصل می کنیم.

شلوار راسته گشاد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن پلیسه راسته

نوشته های مرتبط

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی یقه قایقی

خیاطی آسان

آموزش برطرف کردن ایراد باسن برجسته در الگو

آنجل

پیراهن برش عصایی مدل ماهی گوده دار

آنجل

دیدگاه خود را ثبت کنید