آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش الگوی شلوار راسته گشاد

شلوار راسته گشاد

آموزش خیاطی

آموزش الگوی شلوار راسته گشاد

برای کشیدن این شلوار، از الگوی شلوار راسته استفاده می کنیم.

با این تفاوت که در این شلوار دیگر دور زانو مد نظر نیست و دم پا از سمت چپ به باسن و از سمت راست به بلندی بالاتنه وصل می شود.

یعنی از دم پا به هر طرف ۲ سانتی متر اضافه کرده و به خظ باسن وصل می کنیم.

در الگوی پشت نیز دو تا ۲ سانتی متر (۴ سانتی متر) اضافه کرده و نقاط را به هم وصل می کنیم.

شلوار راسته گشاد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی یقه شکاری رو پایه هفت

نوشته های مرتبط

آموزش الگوی یقه های مسطح باز (خشت و گرد)

آنجل

آموزش خیاطی آسان: آموزش رسم الگوی یقه انگلیسی

خیاطی آسان

آموزش رسم الگوی دامن پیلی دوقلو به روش مولر

آنجل

دیدگاه خود را ثبت کنید