آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش الگوی شلوار راسته گشاد

شلوار راسته گشاد

آموزش خیاطی

آموزش الگوی شلوار راسته گشاد

برای کشیدن این شلوار، از الگوی شلوار راسته استفاده می کنیم.

با این تفاوت که در این شلوار دیگر دور زانو مد نظر نیست و دم پا از سمت چپ به باسن و از سمت راست به بلندی بالاتنه وصل می شود.

یعنی از دم پا به هر طرف ۲ سانتی متر اضافه کرده و به خظ باسن وصل می کنیم.

در الگوی پشت نیز دو تا ۲ سانتی متر (۴ سانتی متر) اضافه کرده و نقاط را به هم وصل می کنیم.

شلوار راسته گشاد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  آموزش الگوی دامن فون شماره 2

نوشته های مرتبط

آموزش الگوی دامن فون شش ترک

آنجل

آموزش الگو لباس زنانه بدون آستین به روش مولر (قسمت پنجم)

آنجل

آموزش خیاطی آسان:آموزش الگوی دامن فون شماره ۳

خیاطی آسان

دیدگاه خود را ثبت کنید