مجله اینترنتی تحلیلک

پنجشنبه/ 3 اسفند / 1402
Search
Close this search box.
الگوی لباس زنانه / لباس زنانه به روش مولر

آموزش کشیدن الگوی لباس زنانه بدون آستین به روش مولر

الگوی لباس زنانه به روش مولر دارای نکات مهمی است که با هم به بررسی آن می پردازیم.

الگوی لباس زنانه به روش مولر

آموزش کشیدن الگوی لباس زنانه بدون آستین به روش مولر

اندازه های مورد نیاز برای تهیه الگوی لباس زنانه به روش مولر به شرح زیر است:

 • تمام قد
 • دور سینه
 • دور کمر
 • دور باسن
 • بلندی حلقه آستین (۱۰/۱ تمام سینه + ۵/۱۰ + ۱ سانتی متر)
 • بلندی کرست پشت (۴/۱ تمام قد منهای ۱ سانتی متر)
 • خط باسن (بلندی حلقه آستین + بلندی کرست)
 • قد لباس (دلخواه)
 • پشت یقه ( ۱۰/۱ نصف دور سینه + ۲ سانتی متر)
 • بلندی مرکز سینه (۴/۱ تمام سینه + ۲یا ۳ سانتی متر)
 • تیره پشت (۸/۱ تمام سینه + ۵/۵ + ۵/۰ سانتی متر)
 • پهنای کف حلقه (۸/۱ تمام سینه منهای ۵/۱ برای لباس مجلسی، + ۵/۱)
 • پهنای جلو سینه (۴/۱ تمام سینه منهای ۴ + ۵/۱ سانتی متر)

کشیدن الگوی لباس زنانه بدون آستین به روش مولر

تمام قد از سر گرفته می شود.

قد کرست پشت از مهره گردن تا قسمتی که کمر را می بندیم، است.

الگوی لباس زنانه

الگوی لباس زنانه / لباس زنانه به روش مولر
الگوی لباس زنانه

از سمت راست الگو یک خط می کشیم، خط ۱-۲ بلندی حلقه آستین است که طبق فرمول اندازه اش را مشخص می کنیم، سپس خط ۱-۳ که خط کرست پشت است را مشخص می کنیم، ۱-۴ بلندی باسن است و ۱-۵ قد لباس. تمامی این نقاط را گونیا می کنیم.

به خاطر گودی پشت از نقاط ۳،۴،۵ دو سانتی متر داخل می رویم و از نقطه ۱، ۰.۵ سانتی متر داخل می رویم و به هم وصل می کنیم.

به ترتیب از بالا خط گردن، خط سینه، خط کمر، خط باسن و قد لباس هستند.

الگوی لباس زنانه

الگوی لباس زنانه / لباس زنانه به روش مولر
الگوی لباس زنانه

تیره پشت را از روی خط سینه علامت می زنیم و به بالا و پایین گونیا می کنیم که نقاط ۱۰ تا ۱۴ مشخص می شود.

مابین تیره پشت و پیش سینه را کف حلقه می گویند.

کف حلقه تقسیم بر ۳ به علاوه ۱ برای قسمت جلو.

کف حلقه تقسیم بر ۳ ضربدر دو منهای ۱ برای قسمت پشت.

از نقطه ۱۰ مقدار کف حلقه پشت را داخل می رویم و تا پایین می کشیم که نقاط ۱۵ تا ۱۸ است، نقطه ۱۹ بالای الگو قرار دارد.

از نقطه ۱ به اندازه پشت یقه داخل می رویم، نقطه ۱۸، از ۱۸ دو سانتی متر که عدد ثابتی است بالا می رویم (۱۹) و به ۱ وصل می کنیم.

از نقطه ۱۱، ۱.۵ شیب سرشانه را پایین می رویم و دور سرشانه را از نقطه ۱۹ تا روی خط ۱۱ علامت می زنیم، فاصله نقطه ۱۰ تا ۲۰، یک چهارمش را از نقطه ۱۰ بالا می رویم.

الگوی لباس زنانه

۱.۲ سانتی متر از نقطه ۲۲ جلو می رویم و به نقطه ۱۵ به صورت هلال وصل می کنیم و از ۲۱ به ۲۳ وصل می کنیم.

۱ سانتی متر برای پشت از سرشانه (۲۰) بالا می رویم، ۱ سانتی متر از ۱۹ بیرون می رویم و به هم وصل می کنیم.

از ۱ تا ۲ را نصف می کنیم و خط می کشیم، از نقطه ۱۹، ۴ سانتی متر داخل می رویم و روی خط کشیده شده وصل می کنیم، از روی خط علامت زده شده، ۱.۵ سانتی متر لقی حلقه را رسم می کنیم و لقی را می گیریم.

نکته هایی در الگوی لباس زنانه

خط ۹-۱۰ تیره پشت (این خط را به بالا و پایین گونیا می کنیم)

خط ۱۰-۱۵ (دو سوم نهایی کف حلقه)

خط ۱-۱۸ پشت یقه

خط ۱۱-۲۰ شیب سرشانه

نقطه ۱۹ به ۲۰ را وصل کرده به اندازه سرشانه به اضافه یک سانتی متر امتداد می دهیم.

نقطه ۲۲ (یک چهارم فاصله ۱۰-۲۰)

خط ۲۲-۲۳ (۱.۲ سانتی متر این خط را گونیایی خارج می شویم و حلقه پشت را با پیستوله طراحی می کنیم.)

خط ۱-۹ را نصف کرده، یک پنس ۱.۵ سانتی متری را در حلقه پشت می گیریم.

الگو پشت لباس آماده است.

بین الگو پشت کشیده شده ۸ تا ۱۰ سانتی متر فاصله می گذاریم و تمامی خط ها را ادامه داده و می کشیم.

الگوی لباس زنانه

الگوی لباس زنانه / لباس زنانه به روش مولر
الگوی لباس زنانه

حالا از نقطه ۲۴، کف حلقه قسمت جلو را که طبق فرمول کف حلقه تقسیم بر سه به علاوه ۱ به دست آمده را جلو می رویم و علامت می زنیم.

فاصله نقطه ۱۰ تا ۲۰ هر چقدر است منهای لقی را از نقطه ۲۷ بالا می رویم که حلقه لباس می شود و به مقدار یک بیستم دور سینه پرگار می کنیم.

به اندازه فاصله ۱۰ تا ۲۲ از ۲۷ بالا می رویم سپس از این نقطه ۰.۵ سانتی متر داخل می رویم، برای اینکه از پیش سینه بیشتر نباشد و سپس از نقطه ۳۱ به ۲۴ به صورت هلال وصل می کنیم، طوری که از ۳۲ هم بگذرد.

فاصله ۳۱ تا ۳۲ را نصف می کنیم، ۲۵ میلی متر داخل می رویم و گرد می کنیم.

پهنای سینه را رسم می کنیم (۴/۱ تمام سینه منهای ۴ به علاوه ۵/۱ است، ۵/۱ آزادی لباس است که متغیر است) را از خط ۲۷ مشخص می کنیم و به پایین گونیا می کنیم که نقاط ۳۳ تا ۳۶ به دست می آیند.

قد پشت هر چقدر است به علاوه ۵/۴ مشخص می کنیم. (از خط کمر اندازه می گیریم)

از نقطه ۳۳، یک دهم دور سینه به علاوه نیم سانت را مشخص می کنیم و خط می کشیم که مرکز سینه برای ساسون می شود.

فاصله ۳۸ تا ۳۹ به هر مقدار که هست از ادامه ۳۹ پرگار می کنیم، بعد یقه را که یک ۲۰ دور سینه به علاوه ۲ است را مشخص می کنیم و به همان مقدار به علاوه ۲ از ۳۷ پایین می رویم و هلال می کنیم که یقه می شود.

خط ۴۳ و ۳۱ را به هم وصل می کنیم که سرشانه می شود که به اندازه سرشانه است منهای یک سانتی متر.

از نقطه ۳۹ تا ۴۴ را اندازه می گیریم، فاصله اش را از سرشانه کم می کنیم (از نقطه ۳۱ به داخل) و پنس زیر سینه که به اندازه ۴/۱ تمام سینه به علاوه ۲ یا۳ است را از سرشانه علامت زده به خط ساسون وصل می کنیم،

انتهای پنس نباید روی خط سینه بیفتد، اگر بعد از به دست آوردن اندازه پنس و علامت زدن روی خط افتاد باید به علاوه ۱ کنیم تا زیر خط بیفتد، به همان مقدار یعنی ۴/۱ تمام سینه به علاوه ۲ یا ۳ روی خط علامت می زنیم (۴۸) و به یقه (۴۴) وصل می کنیم.

الگوی لباس زنانه

الگوی لباس زنانه / لباس زنانه به روش مولر
الگوی لباس زنانه

بعد از مشخص شدن خط ها ۱ سانتی متر برای قسمت جلو پایین می رویم، از نقاط ۴۸ و ۳۰ و ۳۱ علامت می زنیم. (برای سرشانه)

حال پنس زیر سینه، از نقطه ۲۸، به اندازه یک چهارم دور کمر منهای یک، به سمت ۳۴ می رویم و علامت می زنیم.

در ادامه تهیه الگو لباس زنانه بدون آستین به روش مولر مقدار باقی مانده تا ۳۴ اضافه در کمر است که به همان مقدار روی نقطه ۴۰ پنس می دهیم و به نوک سینه (۴۸) وصل می کنیم.

فاصله ۲۸ تا ۴۹ را که یک چهارم کمر به علاوه ۱ است را به علاوه ۲ می کنیم و از نقطه ۲۹ به سمت ۳۵ علامت می زنیم، مقدار باقی مانده تا ۳۵ را از نقطه ۴۱ پنس می دهیم و به بالا وصل می کنیم و از ۴۱ با گونیا صاف به ۴۲ وصل می کنیم تا پایین.

برای ساسون های پشت، از روی خط کمر به اندازه ۱ دوم کمر به علاوه ۳ علامت می زنیم، برای علامت زدن، ۲/۱ دور کمر به علاوه ۳ را از جلو و پشت حساب می کنیم، به صورتی که از ۴۹ تا ۲۵ را اندازه می زنیم (بین فاصله بین دو الگو) سپس ادامه ۲/۱ کمر را از نقطه ۱۶ اندازه می گیریم به سمت نقطه ۳.

الگوی لباس زنانه

فاصله ۳ تا ۵۱ اضافه در کمر قسمت پشت است، اضافه در کمر ۹ سانتی متر است، یک مقدار را برای گودی پشت و جلوی الگو قرار می دهیم، به طوری که از نقطه ۲۵ و ۱۶، یک سانتی متر بالا می رویم و ۵/۱ سانتی متر داخل می شویم و به ۲۴ و ۱۵ که زیر حلقه هستند وصل می کنیم.

۶ سانتی متر باقی مانده را ۲ عدد پنس برای پشت می گذاریم، ۴ سانتی متر برای پنس اولیه که جایش ۳/۱ تیره پشت به علاوه ۱ می شود، پنس اولیه را از روی خط کمر (نقطه ۳) داخل می رویم که این نقطه ابتدای پنس می شود، ۴ سانتی متر را مشخص می کنیم.

برای بلندی پنس از خط کمر ۱۴ سانتی متر بالا و پایین می رویم، بقیه پنس را (۳ سانتی متر باقی مانده) روی خطی که برای ساسون مشخص کردیم (کف حلقه) به بلندی ۱۲ سانتی متر بالا و پایین پنس می گیریم.

برای به دست آمدن مقدار پنس پایین الگو، ۲/۱ دور باسن بزرگ ۲ یا ۳ را مشخص می کنیم.

الگوی لباس زنانه

الگوی لباس زنانه / لباس زنانه به روش مولر
الگوی لباس زنانه

سپس فاصله بین ۵۰ تا ۲۶ را اندازه می گیریم و ادامه را از نقطه ۱۷ اندازه می زنیم، مقداری از نقطه ۴ بیرون می رود، آن را اندازه می زنیم و به همان مقدار به اندازه مساوی از نقطه ۱۷ و ۲۶ بیرون می رویم و به پایین و بالا وصل می کنیم. (از بالا به قسمتی که از خط کمر ۵/۱ سانتی متر داخل رفته ایم وصل می کنیم.)

در تهیه الگو لباس زنانه بدون آستین به روش مولر برای بستن لقی یقه از گودترین نقطه، یک خط می کشیم و سپس ۴ سانتی متر از نقطه ۱۹ به سمت سرشانه داخل می شویم. به پایین وصل می کنیم و برش می زنیم، سپس لقی (۱.۵ سانت) را که قبلا رسم کرده بودیم را می بندیم. بعد ۰.۵ سانتی متر به قسمتی که خط لقی یقه را کشیدیم و ۱ سانتی متر به سرشانه اضافه می کنیم و می چسبانیم.

الگوی لباس زنانه

سپس اندازه سرشانه را کنترل می کنیم. (خط هایی که برای گودترین قسمت یقه و سرشانه رسم کرده ایم را به ابتدای لقی یقه یعنی ۱.۵ وصل می کنیم.)

برای قسمت جلوی الگو، اشل را طوری روی خط سینه (۴۷) به طرف پهلو می گذاریم و خط می کشیم به طوری که یک مقدار پایین تر از حلقه باشد، بعد برش می زنیم از روی خط، سپس خطی را که برای پنس بالا کشیده بودیم (از قسمت یقه و سرشانه) می بریم و روی خط ساسون ها می چسبانیم.

الگوی لباس زنانه / لباس زنانه به روش مولر
الگوی لباس زنانه

معمولا وقتی دیدیم نوک یقه خیلی بالاست، ۰.۷ سانتی متر پایین می آییم و برش می زنیم.

قسمتی که برای پهلو باز کردیم (زیر حلقه) نیز پنس است.

۲ سانتی متر به بازی یقه اضافه می کنیم.

برای جلوی الگوی لباس زنانه، قسمت یقه، ۰.۵ لقی می گیریم و به نوک سینه (۴۷) وصل می کنیم، جای رسم خطوط لقی، گودترین قسمت یقه است.

پنس جلوی لباس را از ۲ سانتی متر پایین نقطه ۴۷ شروع می کنیم. حال برای گذاشتن جای دکمه، روی کاغذ دیگر خط صاف می کشیم و الگو را از قسمت وسط جلو به آن می چسبانیم و سپس از یقه به پایین ۲.۵ سانتی متر برای جادکمه اضافه می کنیم.

الگوی لباس زنانه

الگوی لباس زنانه / لباس زنانه به روش مولر
الگوی لباس زنانه

مجله اینترنتی تحلیلک

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دلپاک
5 ماه قبل

از سازنده اش بسیار متشکرم ک ب این سادگی و راحتی توضیح داده شده در اختیار گذاشتن . ممنونم

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x