لباس زنانه بدون آستین

اندازه های لازم برای الگو لباس زنانه به روش مولر

اندازه های مورد نیاز برای تهیه الگو لباس زنانه به روش مولر به شرح زیر می باشد:

 • تمام قد
 • دور سینه
 • ور کمر
 • دور باسن
 • بلندی حلقه آستین (۱۰/۱ تمام سینه + ۵/۱۰ + ۱ سانتی متر)
 • بلندی کرست پشت (۴/۱ تمام قد منهای ۱ سانتی متر)
 • خط باسن (بلندی حلقه آستین + بلندی کرست )
 • قد لباس ( دلخواه)
 • پشت یقه ( ۱۰/۱ نصف دور سینه + ۲ سانتی متر)
 • بلندی مرکز سینه (۴/۱ تمام سینه + ۲یا ۳ سانتی متر)
 • تیره پشت (۸/۱ تمام سینه + ۵/۵ + ۵/۰ سانتی متر)
 • پهنای کف حلقه (۸/۱ تمام سینه منهای ۵/۱ برای لباس مجلسی، + ۵/۱ )
 • پهنای جلو سینه (۴/۱ تمام سینه منهای ۴ + ۵/۱ سانتی متر)

 

کشیدن الگو

تمام قد از سر گرفته می شود.

قد کرست پشت از مهره گردن تا قسمتی که کمر را می بندیم است.

الگو لباس زنانه به روش مولر
الگو لباس

از سمت راست الگو یک خط می کشیم، خط ۱-۲ بلندی حلقه آستین است که طبق فرمول اندازه اش را مشخص می کنیم، سپس خط ۱-۳ که خط کرست پشت است را مشخص می کنیم، ۱-۴ بلندی باسن است و ۱-۵ قد لباس. تمامی این نقاط را گونیا می کنیم.

به خاطر گودی پشت از نقطه ۳،۴،۵ دو سانتی متر داخل می رویم و از نقطه ۱، ۰.۵ سانتی متر داخل می رویم و به هم وصل می کنیم.

به ترتیب از بالا خط گردن، خط سینه، خط کمر، خط باسن و قد لباس هستند.

الگو لباس زنانه به روش مولر
الگو مولر

تیره پشت را از روی خط سینه علامت می زنیم و به بالا و پایین گونیا می کنیم که نقاط ۱۰ تا ۱۴ مشخص می شود.

بخوانید!  7 عادت برتر افراد موفق / عادت كنيد تا به موفقيت برسيد

ما بین تیره پشت و پیش سینه را کف حلقه می گویند.

کف حلقه تقسیم بر ۳ بعلاوه ۱ برای قسمت جلو.

کف حلقه تقسیم بر ۳ ضربدر دو منهای ۱ برای قسمت پشت.

از نقطه ۱۰ مقدار کف حلقه پشت را داخل می رویم و تا پایین می کشیم که نقاط ۱۵ تا ۱۸ است، نقطه ۱۹ بالای الگو قرار دارد.

از نقطه ۱به اندازه پشت یقه داخل می رویم، نقطه ۱۸، از ۱۸ دو سانتی متر که عدد ثابتی است بالا می رویم (۱۹) و به ۱ وصل می کنیم.

از نقطه ۱۱، ۱.۵ شیب سرشانه را پایین می رویم و دور سرشانه را از نقطه ۱۹ تا روی خط ۱۱ علامت می زنیم، فاصله نقطه ۱۰ تا ۲۰، یک چهارمش را از نقطه ۱۰ بالا می رویم.

امیدواریم از آموزش الگو لباس زنانه بدون آستین به روش مولر استفاده ببرید.

 

ادامه دارد…

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید