برای باسن برجسته در الگو را بر اساس قد جلو می کشیم.

از خط باسن بزرگ ۶ سانتی متر بالا رفته، خطی افقی می کشیم.

الگوی پشت را از خط وسط می چینیم. همچنین خط ۱/۳ و مقدار اضافی را (به علت برجستگی باسن و پهلو) روی خط چیده شده، افقی باز می کنیم.

پهلوی جلو را به همان میزان که پهلوی پشت را باز کرده ایم، باز می کنیم.

اگر دامن فون می خواستیم، الگو را فون کرده و الگو را در صورت نیاز آرایش می کنیم.

آموزش خیاطی - ایراد باسن

(از وسط پنس برش می زنیم، سپس ۲ سانتی متر بالا رفته قسمت a را می چسبانیم و بعد قسمت b را طوری می چسبانیم که در انتها به صفر برسد.)

 

امیدواریم مطلب آموزش برطرف کردن ایراد باسن برجسته در الگو برای شما ممفید بوده باشد. با ما همراه باشید.

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید