همراهان همیشگی مجله اینترنتی تحلیلک، در مجموعه آموزش های خیاطی در مطلب پیش رو قصد داریم تا با آموزش دامن پیلی دار یک طرفه با روش سایزبندی در خدمت شما باشیم. سایز الگوی مورد نیاز برای دامن در این روش بر اساس جدول سایزبندی تعیین می شود. اندازه دور باسن برای انتخاب سایز مناسب درنظر گرفته می شود.

 

آموزش الگوی دامن پیلی دار یک طرفه

برای رسم الگوی دامن پیلی دار ابتدا یک جلو کامل می کشیم. از پایین پنس یک طرف (قسمتی که می خواهیم پیلی دهیم) خطی به پایین دامن رسم کرده و آن را جدا می کنیم. مابین این خط را برای پیلی یک طرفه ۶_۷ سانتی متر، پیلی دوقلوی یک طرف خوابیده ۱۲_۱۳ سانتی متر و برای پیلی دوقلوی دوبل ۲۴ سانتی متر اوزمان می دهیم.

دامن پیلی دار

از قسمت پهلوی دامن ۱.۵_۲ سانتی متر بیرون آمده و به خط باسن بزرگ وصل می کنیم.

قسمت پشت دامن

الگوی پشت را کامل کشیده و ۱.۵_۲ سانتی متر از قسمت پهلو بیرون می آییم و به خط باسن بزرگ وصل می کنیم.

نکته: برای برش پارچه را یک لا می کنیم و الگو را بر قسمت روی پارچه (نه پشت) گذاشته و برش می زنیم.

 

روش الگوی سایزبندی

آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند.

برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی اولیه ندارید و تنها پس از رسم الگوی سایز مورد نظر بر روی کاغذ الگو، ویژگی های اندامی مورد نظر را بر روی آن پیاده می کنید و به آسانی می توانید خیاطی خود را آغاز کنید.

 برای هر سایز از الگو باید پاترون مورد نظر آن سایز را نیز بدوزید. ویژگی های اندامی بعد از پوشیدن پاترون مشخص می شوند و آن ها را بر روی الگو پیاده می کنید.
امیدواریم آموزش خیاطی دامن پیلی دار یک طرفه برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

مجله اینترنتی تحلیلک