آموزش خیاطی الگو لباس زنانه بدون آستین با روش مولر (قسمت چهارم)

الگو لباس زنانه بدون آستین با روش مولر  – قسمت چهارم

در ادامه تهیه الگو لباس زنانه بدون آستین با روش مولر مقدار باقی مانده تا ۳۴ اضافه در کمر است که به همان مقدار روی نقطه ۴۰ پنس می دهیم و به نوک سینه (۴۸) وصل می کنیم.

فاصله ۲۸ تا ۴۹ را که یک چهارم کمر بعلاوه ۱ است را بعلاوه ۲ می کنیم و از نقطه ۲۹ به سمت ۳۵ علامت می زنیم، مقدار باقی مانده تا ۳۵ را از نقطه ۴۱ پنس می دهیم و به بالا وصل می کنیم و از ۴۱ با گونیا صاف به ۴۲ وصل می کنیم تا پایین.

 

آموزش خیاطی به روش مولر
آموزش خیاطی

 

برای ساسون های پشت، از روی خط کمر به اندازه ۱ دوم کمر بعلاوه ۳ علامت می زنیم، برای علامت زدن، ۲/۱ دور کمر بعلاوه ۳ را از جلو و پشت حساب می کنیم، به صورتی که از ۴۹ تا ۲۵ را اندازه می زنیم (بین فاصله بین دو الگو) سپس ادامه ۲/۱ کمر را از نقطه ۱۶ اندازه می گیریم به سمت نقطه ۳،

فاصله ۳ تا ۵۱ اضافه در کمر قسمت پشت است، اضافه در کمر ۹ سانتی متراست، یک مقدار را برای گودی پشت و جلوی الگو قرار می دهیم، به طوری که از نقطه ۲۵ و ۱۶، یک سانتی متر بالا می رویم و ۵/۱ سانتی متر داخل می شویم و به ۲۴ و ۱۵ که زیر حلقه هستند وصل می کنیم.

۶ سانتی متر باقی مانده را ۲ عدد پنس برای پشت می گذاریم، ۴ سانتی متر برای پنس اولیه که جایش ۳/۱ تیره پشت بعلاوه ۱ می شود، پنس اولیه را از روی خط کمر ( نقطه ۳ ) داخل می رویم که این نقطه ابتدای پنس می شود، ۴ سانتی متر را مشخص می کنیم.

برای بلندی پنس از خط کمر ۱۴ سانتی متر بالا و پایین می رویم، بقیه پنس را (۳ سانتی متر باقی مانده) روی خطی که برای ساسون مشخص کردیم (کف حلقه) به بلندی ۱۲ سانتی متر بالا و پایین پنس می گیریم.

برای به دست آمدن مقدار پنس پایین الگو، ۲/۱ دور باسن بزرگ ۲ یا ۳ را مشخص می کنیم،

 

آموزش خیاطی به روش مولر
آموزش خیاطی

 

سپس فاصله بین ۵۰ تا ۲۶ را اندازه می گیریم و ادامه را از نقطه ۱۷ اندازه می زنیم، مقداری از نقطه ۴ بیرون می رود، آن را اندازه می زنیم و به همان مقدار به اندازه مساوی از نقطه ۱۷ و ۲۶ بیرون می رویم و به پایین و بالا وصل می کنیم ( از بالا به قسمتی که از خط کمر ۵/۱ سانتی متر داخل رفته ایم وصل می کنیم.)

آموزش خیاطی ادامه دارد…

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید