آموزش خیاطی الگو لباس زنانه بدون آستین به روش مولر (قسمت پنجم)

آموزش خیاطی

آموزش الگو لباس زنانه بدون آستین (قسمت پنجم)

در تهیه الگو لباس زنانه بدون آستین به روش مولر برای بستن لقی یقه از گودترین نقطه، یک خط می کشیم و سپس ۴ سانتی متر از نقطه ۱۹ به سمت سرشانه داخل می شویم. به پایین وصل می کنیم و برش می زنیم، سپس لقی (۱.۵ سانت) را که قبلا رسم کرده بودیم را می بندیم. بعد ۰.۵ سانتی متر به قسمتی که خط لقی یقه را کشیدیم و ۱ سانتی متر به سرشانه اضافه می کنیم و می چسبانیم.

سپس اندازه سرشانه را کنترل می کنیم. (خط هایی که برای گودی ترین قسمت یقه و سرشانه رسم کرده ایم را به ابتدای لقی یقه یعنی ۱.۵ وصل می کنیم.)

برای قسمت جلوی الگو، اشل را طوری روی خط سینه (۴۷) به طرف پهلو می گذاریم و خط می کشیم بطوری که یک مقدار پایین تر از حلقه باشد، بعد برش می زنیم از روی خط، سپس خطی را که برای پنس بالا کشیده بودیم (از قسمت یقه و سرشانه) می بریم و روی خط ساسون ها می چسبانیم.

آموزش خیاطی

معمولا وقتی دیدیم نوک یقه خیلی بالاست، ۰.۷ سانتی متر پایین می آییم و برش می زنیم.

قسمتی که برای پهلو باز کردیم (زیر حلقه) نیز پنس است.

۲ سانتی متر به بازی یقه اضافه می کنیم.

برای جلوی الگو، قسمت یقه، ۰.۵ لقی می گیریم و به نوک سینه (۴۷) وصل می کنیم، جای رسم خطوط لقی، گودترین قسمت یقه است.

پنس جلوی لباس را از ۲ سانتی متر پایین نقطه ۴۷ شروع می کنیم. حال برای گذاشتن جای دکمه، روی کاغذ دیگر خط صاف می کشیم و الگو را از قسمت وسط جلو به آن می چسبانیم و سپس از یقه به پایین ۲.۵ سانتی متر برای جادکمه اضافه می کنیم.

آموزش خیاطی

 

امیدواریم از مطلب آموزش خیاطی الگو لباس زنانه بدون آستین به روش مولر (قسمت پنجم) استفاده برده باشید و برای ادامه مطالب با ما همراه باشید.

مجله اینترنتی تحلیلک