برای نکات دوخت مورد نیاز برای آموزش خیاطی به روش سایزبندی با ما همراه باشید.

 

نکات مهم دوخت

۱-برای دوخت پاترون فقط سرشانه و پهلو زاپاس می خواهد. برای پهلو ۲ سانتی متر و برای سرشانه ۱.۵ سانتی متر.

۲-دور سینه بعلاوه ۶ تقسیم بر ۲، دور کمر بعلاوه ۴ تقسیم بر ۲، دور باسن بعلاوه ۶ تقسیم بر ۲. برای پالتو دور سینه بعلاوه ۸ تقسیم بر دو، دور کمر بعلاوه ۶ تقسیم بر ۲، دور باسن بعلاوه ۸ تقسیم بر دو.

۳-برای اینکه کت خوش فرم باشد برای افراد چاق و معمولی ۱.۵ سانتی متر و برای لاغرها ۲ سانتی متر از گودی کمر پشت داخل می شویم و به خط باسن و گردن وصل می کنیم.

نکات دوخت
اموزش خیاطی به همراه نکات دوخت

۴-بعد از اینکه دور سینه و کمر و باسن گشادی لازم را دادیم و تقسیم بر دو کردیم الگو را کنترل می کنیم.

۵-پنس کنفرماسیون را ۲ سانتی متر از بالا کوچک می کنیم و برای جبران این پنس از حلقه آستین جلو ۲ سانتی متر پایین می آییم.

آموزش خیاطی همراه نکات دوخت
آموزش خیاطی

۶-برای دوخت کت، پالتو و مانتو همیشه باید ۲ سانتی متر حلقه آستین ها را چه در جلو و چه در پشت گشاد کنیم.

۷-برای لباس های جلو بسته اگر بخواهیم پنس کنفرماسیون یا سینه را بدوزیم باید قد آن را ۳ سانتی متر از نوک سینه کم کنیم.

۸-همیشه باید لقی اولیه و پایه را روی الگو پیاده کنیم. به این صورت که از نوک سینه تا ۲/۱ هلال گردن خطی کشیده و یک پنس ۱ سانتی متر ایجاد می کنیم.

آموزش خیاطی همراه نکات دوخت
آموزش خیاطی به همراه نکات دوخت

۹-همیشه ویژگی های اندامی بعد از پوشیدن پاترون روی الگو برطرف شود.

 

نحوه اندازه گیری در آموزش خیاطی به روش آسان

برای اندازه گیری دور سینه، دور کمر، دور باسن، دور بازو و حلقه را نیاز داریم.

اگر حلقه را کیپ اندازه گیری کردیم بعلاوه ۴ می کنیم، برای دور بازو هم همینطور.

 

جای دوخت

جای دوخت برای پهلو ۲ سانتی متر، سر شانه ۱.۵ سانتی متر

حلقه آستین ۱.۵ سانتی متر

پایین لباس ۳ سانتی متر

 

مجله اینترنتی تحلیلک