یکشنبه/ 26 سپتامبر / 2021

 آموزش دامن به روش مولر – قسمت اول

برای کشیدن کادر دامن ساده در خیاطی به روش مولر اندازه های زیر لازم است:

  • بلندی جلو تا زمین
  • اندازه پهلو تا زمین
  • دور کمر
  • اندازه پشت تا زمین
  • دور باسن
  • بلندی باسن بزرگ
  • بلندی باسن کوچک

از اندازه قد دامن که از سطح زمین گرفته شده حدود 30 تا 40 سانتی متر کم می کنیم تا قد اصلی دامن به دست آید. (قد دامن سلیقه ای است.)

 

دامن تنگ

اموزش رسم الگو دامن به روش مولر
الگو دامن
الگو دامن
روش مولر

 

کادر را بر حسب دور باسن می کشیم.

دور کمر، باسن و باسن کوچک را تقسیم بر 2 و 4 می کنیم.

برای رسم الگو خط عمود از سمت چپ کاغذ رسم می کنیم.

خط 1-2، بلندی باسن بزرگ است. ( اغلب 20 سانتی متر برای قد متوسط و 22 برای قد بلند)

خط 1-3، قد دامن

خط 2-4، یک دوم دور باسن+ 1یا2 سانتی متر (کادر بر حسب دور باسن است.)

نقطه 7، یک دوم فاصله خط 2-4

نقطه 10، از نقطه 9، یک سانتی متر بالا می رویم ( پهلوی کار می شود، به جلو وصل می کنیم)

نقطه 1-11، یک دوم دور کمر+ یک سانتی متر

خط 11-6، مقدار اضافی در خط کمر

برای چاک دادن از پایین، 20 تا 25 سانتی متر بالا می یاییم، 6 سانت بیرون می یاییم و یک سانت و نیم برای شیب دامن پایین می رویم.

نصف مقدار اضافی (15) سانتی متر را به پهلوها و نصف دیگر را به ساسون

پیش و پشت می دهیم که به این ترتیب اندازه ساسون ها، برابر 7.5 و اندازه پهلوها نیز برابر با 7.5

یعنی اضافه در کمر تقسیم بر دو، عدد بدست آمده را برای پهلوها می گذاریم.

سپس دوباره عدد بدست آمده را تقسیم بر دو میکنیم برای پنس جلو و پشت

عدد بدست آمده را برای پنس جلو بعلاوه نیم و برای پنس پشت منهای نیم می کنیم.

خط 10-12 و 10-13 ساسون پهلوها می شود

از نقطه 12 و 13 به نقطه 14 (3تا 5 سانتی متر بالاتر از نقطه 7) خط پهلو را می کشیم.

ادامه دارد…

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا