آموزش خیاطی به روش گرلاوین / الگوی بالاتنه (قسمت چهارم)

در دنیای خیاطی روش های مختلفی برای دوخت لباس ها وجود دارد. این روش ها یا متدها به خاطر تفاوتی که در ریزه کاری ها، فرمول ها و محاسبات دارند به روش های مختلفی تقسیم شده اند. از جمله روش هایی که در دنیای خیاطی از آن ها برای دوخت لباس ها استفاده می شود می توان به روش متریک، گرلاوین، سایز بندی و مولر اشاره کرد. ما در این آموزش قصد داریم شما را با روش گرلاوین و آموزش رسم الگو بالاتنه به روش گرلاوین آشنا کنیم.

 

الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

…ادامه از مطلب قبل «الگو بالاتنه قسمت سوم»

روی خط باسن بزرگ هم از نقطه (ل) ۱/۲ فاصله سینه را داخل می شویم. نقطه (م) به دست می آید. از نقطه (ق) در خط کارور مستقیم یک عمود موازی با خط اصلی کارور (خط وسط جلو) رسم می کنیم.

از نقطه (الف) بلندی سینه را طوری پایین می آییم که خط عمود ۱/۲ فاصله سینه را قطع کند. نقطه (ک) به دست می آید که جلو سینه است و کلیه پنس ها را در بالاتنه جلو به جلو سینه ختم می شود. از این نقطه خطی به نقطه (گ) در جلو سینه وصل می کنیم و از نقطه (ط) به اندازه ۱/۱۰ نصف دور سینه برای قطر پنس سرشانه داخل شده و نقطه (ظ) به دست می آید. از نقطه (ظ) هم خطی به نقطه (گ) در جلو سینه وصل می شود و پنس سرشانه به دست می آید.

برای کنترل خط سرشانه نقطه (ط ظ) قطر پنس را در سرشانه می بندیم و خطی می کشیم که از نقطه (ر) شروع شده و از نقطه (ش) بر شانه بگذرد. طول سرشانه علامت گذاشته می شود، نقطه (د) به دست می آید.

روی خط کارور هم با پنس بسته شده سرشانه دوباره نصف کارور جلو را روی خط کارور کنترل می کنیم و نقطه (ذ) به دست می آید. حلقه دوم را از نقطه (د) به نقطه (ذ) و از آن جا به نقطه (ی) رسم می کنیم.

دو طرف خط عمود (ق م) فاصله سینه و کمر ۱.۵ سانتی متر به طرف راست داخل شده و نقطه (ز) به دست می آید و ۱.۵ سانتی متر هم به سمت چپ می رویم و پنس زیر سینه را از نقطه (ز) به نقطه (گ) در جلو سینه و از نقطه (ژ) هم به نقطه (گ) وصل می کنیم.

دو نقطه (ز ژ) را هم به شکل پنس به نقطه (م) در خط باسن بزرگ وصل می کنیم. برای پنس کوچک جلو فاصله نقطه (ژ ق) را نصف نموده و نقطه (ص) به دست می آید.

نقطه (ص) را تا نقطه (پ) در خط وسط جلو اندازه گرفته همان مقدار از نقطه (ک) محل بلندی باسن کوچک در خط وسط جلو روی خط باسن کوچک داخل می شویم، نقطه (ت) به دست می آید.

مطلب الگو بالاتنه به روش گرلاوین ادامه دارد…

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید