همراهان همیشگی مجله اینترنتی تحلیلک، در مجموعه آموزش های خیاطی در مطلب پیش رو قصد داریم تا با آموزش دامن لنگی با روش جدید و با روش سایزبندی در خدمت شما باشیم. سایز الگوی مورد نیاز برای دامن در این روش بر اساس جدول سایزبندی تعیین می شود. اندازه دور باسن برای انتخاب سایز مناسب درنظر گرفته می شود.

 

آموزش الگوی دامن لنگی با روش جدید

برای رسم الگوی دامن لنگی با روش جدید ابتدا کادری با عرض ۱/۴ دور باسن + ۱ و طول قد دامن را می کشیم. از عرض کادر ۱/۴ دور کمر + ۱ را علامت زده و از آن قسمت ۱/۵ تا ۲ سانتی متر بالا می رویم. (A)

از ابتدای کادر به اندازه ۱۲ تا ۱۴ سانتی متر پایین می آییم برای خط باسن نقطه B. از نقطه A خطی به نقطه B وصل می کنیم.

پایین دامن را از سمت خط پهلو به اندازه ۴ تا ۱۰ سانتی متر فون می کنیم و به خط باسن وصل می کنیم.

در قسمت جلو دامن به اندازه ۱/۸ دور کمر بیرون آمده و یک کادر مستطیل رسم می کنیم. (مطابق شکل) و اگر بخواهیم هلال کنیم به اندازه ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر از قسمت جلو لباس بالا رفته و آن را هلال می کنیم.

نکته: خط اریبی که از باسن به پایین لباس وصل کردیم باید با خط جلو لباس یکی باشد.

 

الگوی پشت دامن لنگی با روش جدید

عرض کادر را ۱/۴ دورباسن _ ۱ درنظر می گیریم و طول کادر را به اندازه قد دامن می کشیم.

بخوانید!  آموزش الگوی دامن پیله دوقلو در وسط با برش هفت

از قسمت وسط پشت دامن ۱.۵ سانتی متر داخل شده همچنین از قد دامن ۱۸ سانتی متر پایین آمده و این دو نقطه را به صورت اریب به هم وصل می کنیم.

سپس ۱/۴ دور کمر _ ۱ را علامت زده و از انتهای آن ۱.۵ سانتی متر بالا می رویم و به صورت اریب به کادر اصلی وصل می کنیم.

از سر ۱.۵ سانت به خط باسن وصل می کنیم. پهلو دامن را ۴ تا ۱۰ سانتی متر اوزمان می دهیم.

 

روش الگوی سایزبندی

آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند.

برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی اولیه ندارید و تنها پس از رسم الگوی سایز مورد نظر بر روی کاغذ الگو، ویژگی های اندامی مورد نظر را بر روی آن پیاده می کنید و به آسانی می توانید خیاطی خود را آغاز کنید و از آن لذت ببرید.

 برای هر سایز از الگو باید پاترون مورد نظر آن سایز را نیز بدوزید. ویژگی های اندامی بعد از پوشیدن پاترون مشخص می شوند و آن ها را بر روی الگو پیاده می کنید.
 

مجله اینترنتی تحلیلک