آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش رسم الگوی دامن لنگی به روش مولر

پیراهن برش عصایی مدل ماهی گوده دار

برای رسم الگوی دامن لنگی به روش مولر  از الگوی دامن تنگ یا فون کم استفاده می کنیم.

ابتدا الگوی دامن تنگ را کامل با پنس ها می کشیم.

بعد از قسمت بالا و پایین ۱۴ سانتی متر اضافه می کنیم و خط صاف می کشیم.

الگوی چشت و جلو از هم جدا نمی شوند.

دامن لنگی

برای قسمت جلو، قسمتی که روی دامن می آید، از بالا ۱ سانتی متر پایین می رویم.

برای پایین الگو هم ۵ سانتی متر از گوشه داخل می رویم و گرد می کنیم و بعد از جلوی الگو ۱/۳ داخل می شویم و پنس ها را می کشیم.

پشت دولای بسته است.

الگوی دامن لنگی به روش مولر ما آماده شد.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

آموزش خیاطی به روش گرلاوین / الگوی بالاتنه (قسمت چهارم)

خیاط باشی

خیاطی به روش گرلاوین؛ دامن فون شماره ۳

خیاط باشی

اشکالات اندامی در افراد مختلف در الگو دامن

آنجل

دیدگاه خود را ثبت کنید