آموزش خیاطی

آموزش کشیدن الگوی آستین به روش مولر

از نقطه ی ۴، ۵/۱ سانتی متر داخل می رویم و طوری خط می کشیم که در نقطه ی ۳ به صفر برسد و خطی که روی خط گونیا شده ۶ می رسد(۱۵).

سپس از ۱۵، ۱ سانتی متر شیب دست را بالا می رویم.(۱۶)

فاصله ۱۱ تا ۲ را نصف می کنیم، نقطه ی ۱۷ را به ۷ وصل می کنیم.

دوباره فاصله ۱۷ تا ۷ را نصف می کنیم (۱۸) و به نقطه ی ۱۱ وصل می کنیم.

نیم سانتی متر از نقطه ی ۱۲ داخل می رویم(۱۹) سپس ۱۱ را به ۱۲ وصل می کنیم، از نقطه ی ۱۶، ۲/۱ مچ جلو می رویم.(۲۰)

نقطه ی ۲۰ را به بالا (۱۲) وصل می کنیم.

الگوی استین

از نقطه ی ۱۳، ۵/۰ سانتی متر بالا می رویم(۲۲)، از نقطه ی ۳، ۱۴ و ۱۶ کف حلقه ی جلو را علامت می زنیم و به هم وصل می کنیم.

فاصله ۱۱ تا ۱۸ را نصف می کنیم و از وسطش ۲/۱ سانتی متر بالا می رویم و هلال می کنیم.

سپس از ۱۱ تا ۱۲ نصف می کنیم، ۱ سانتی متر بالا می رویم و هلال می کنیم.

از نقطه ی ۲۲ به ۷ نیز هلال می کنیم و از ۲۲ به ۱۲ وصل می کنیم.

یک بار از روی خط ۱۵ الگو را تا می کنیم و از روی خط ۲۴ رولت می کنیم و پررنگ می کنیم.

سپس بار دیگر روی خط ۲۰ تا می کنیم و دوباره روی ۲۴ رولت می کنیم.

بخوانید!
آموزش کشیدن الگوی شلوار راسته (الگوی جلوی شلوار)

مجله اینترنتی تحلیلک

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید