آموزش کشیدن الگوی آستین به روش مولر

0
اموزش خیاطی
اموزش خیاطی

آموزش خیاطی

آموزش کشیدن الگوی آستین به روش مولر

از نقطه ی ۴، ۵/۱ سانتی متر داخل می رویم و طوری خط می کشیم که در نقطه ی ۳ به صفر برسد و خطی که روی خط گونیا شده ۶ می رسد(۱۵).

سپس از ۱۵، ۱ سانتی متر شیب دست را بالا می رویم.(۱۶)

فاصله ۱۱ تا ۲ را نصف می کنیم، نقطه ی ۱۷ را به ۷ وصل می کنیم.

دوباره فاصله ۱۷ تا ۷ را نصف می کنیم (۱۸) و به نقطه ی ۱۱ وصل می کنیم.

نیم سانتی متر از نقطه ی ۱۲ داخل می رویم(۱۹) سپس ۱۱ را به ۱۲ وصل می کنیم، از نقطه ی ۱۶، ۲/۱ مچ جلو می رویم.(۲۰)

نقطه ی ۲۰ را به بالا (۱۲) وصل می کنیم.

الگوی استین

از نقطه ی ۱۳، ۵/۰ سانتی متر بالا می رویم(۲۲)، از نقطه ی ۳، ۱۴ و ۱۶ کف حلقه ی جلو را علامت می زنیم و به هم وصل می کنیم.

فاصله ۱۱ تا ۱۸ را نصف می کنیم و از وسطش ۲/۱ سانتی متر بالا می رویم و هلال می کنیم.

سپس از ۱۱ تا ۱۲ نصف می کنیم، ۱ سانتی متر بالا می رویم و هلال می کنیم.

از نقطه ی ۲۲ به ۷ نیز هلال می کنیم و از ۲۲ به ۱۲ وصل می کنیم.

یک بار از روی خط ۱۵ الگو را تا می کنیم و از روی خط ۲۴ رولت می کنیم و پررنگ می کنیم.

سپس بار دیگر روی خط ۲۰ تا می کنیم و دوباره روی ۲۴ رولت می کنیم.

مجله اینترنتی تحلیلک

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید