آموزش خیاطی

آموزش کشیدن الگوی دامن ۴ ترک

ابتدا الگوی دامن اولیه را می کشیم.

از خط وسط جلو تا پهلو، ۵/۱ از وسط جلو داخل می رویم، بعد فاصله باقی مانده را نصف می کنیم. یعنی ۲.۵ ،۲.۵ کل می شود.

برای پشت هم همین کار را انجام می دهیم.

دامن چهار ترک

۱.۵ و ۲.۵ را به بالا و پایین گونیا می کنیم و از خط باسن ۳ سانتی متر بالا می رویم.

برای پنس جلو، هر کدام از خطوط ۱.۵ و ۲.۵ را یک سانت و نیم پنس می دهیم که پنس جلو در کل ۳ سانتی متر شود و برای پشت هر کدام دو سانت و بیست و پنج (اندازه پنس ها با توجه به اضافه کمر تعیین می شود)

دامن چهار ترک

بعد خطوط گونیا شده را می بریم و ۶ سانتی متر فون می کنیم، سپس برای کنترل کمر، ۱.۴ کمر را اندازه می گیریم.

یعنی از خط پهلو تا وسط جلو و پشت (هر کدام جدا کنترل می شوند) را اندازه می گیریم، اگر کمتر از ۱.۴ کمر بود از پهلو اضافه و اگر بیشتر بود از پهلو کم می کنیم.

برای این مدل دامن پشت دولای باز و جلو دولای بسته است.

 

الگوی دامن ۴ ترک آماده شده است.

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  آموزش خیاطی دامن پیله دوقلو در وسط با روش ساده

دیدگاه خود را ثبت کنید