برای رسم الگوی پشت شلوار ابتدا الگوی جلوی شلوار را می کشیم، از نقطه ۲۰، ۲ تا ۴ سانتی متر بالا می رویم (برای افراد چاق ۴ سانتی متر و لاغر ۲/۵ تا ۳ سانتی متر).

از نقطه ۱۰، ۲ سانتی متر به سمت راست می رویم. (برای همه ثابت است). خط ۲۹-۳۰.

(۱+ ۱/۴ دور باسن) تقسیم بر ۴ را مشخص می کنیم، خط  ۲۸ را به ۳۰ وصل می کنیم و به بالا و پایین گونیا می کنیم.

بالای نقطه ۳۰، روی خط گونیا شده متر را آنقدر بالا و پایین می کنیم تا به اندازه (۱/۴ دور باسن بعلاوه ۱) برسد و امتداد خط باسن را قطع کند. (۳۲).

از فاصله ۳۲ تا ۲۹ را اندازه می گیریم، به همان اندازه از نقطه ۲۹ به بیرون می رویم (۳۳).

روی خط زانو و دمپا ۱ سانتی متر برای پشت الگو بیرون می رویم، دمپا را به زانو و زانو را به ۳۳ و ۳۲ وصل می کنیم.

اندازه ۲۶ تا ۱۶ را اندازه می گیریم و به همان اندازه از خط زانو به گونه ای می کشیم که از خط ۳۲ عبور کند، نقطه ۳۸ می شود.

نقطه ۳۸ تا خط اتو را اندازه می گیریم (نقطه چین)، هر قدر بود از خط اتو به خطی که شماره ۳۰ و ۳۱ است وصل می کنیم.

۳۸ را به ۳۹ وصل می کنیم.

الگوی شلورا

۱سانتی متر از ۳۹ داخل می رویم (۴۰) و به ۳۱ وصل می کنیم.

از نقطه ۴۰، ۱/۴ دور کمر بعلاوه ۲ را علامت می زنیم. (۴۱)

فاصله ۴۰ تا ۴۱ را نصف می کنیم و ۲ سانتی متر پنس می گیریم (۱۲ سانتی متر) برای فاق، قسمت هلال شده جلو را نیم سانتی متر پایین می رویم و دوباره هلال می کنیم.

الگوی پشت شلوار آماده شد.

 

امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید