برای کشیدن الگوی شلوار کوتاه دوبل دار الگوی شلوار را از خط زانو کوتاه می کنیم. پهنای دوبل را به دلخواه انتخاب می کنیم. (۴-۶ سانتی متر)

برای دوبل سرخود به اندازه دو برابر پهنای دوبل+۱ سانتی متر قد شلوراک را بلندتر می گیریم.

ابتدا خط زانو را قیچی کرده و جدا می کنیم. سپس از خط زانو ۵ سانتی متر بالا می رویم و خط صاف می کشیم.

خط ۱-۲ را تا می کنیم، سپس از روی خط ۳-۴ رولت می کنیم، خط ۵-۶ خط رولت شده است.

از روی خط ۵-۶ تا می کنیم و روی خط ۱-۲ رولت می کنیم.

خط ۷-۸ را به ۱-۲ می دوزیم، سپس خط ۷-۸ را به ۳-۴ می دوزیم.

شلوار کوتاه

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید