آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش کشیدن الگوی مچ ساده

آموزش خیاطی

آموزش کشیدن الگوی مچ ساده

برای کشیدن الگوی مچ ساده مستطیلی به عرض ۲ برابر بلندی مچ به اضافه ۲ سانتی متر جای دوخت و به طول دور مچ به اضافه ۴ الی ۶ سانتی متر آماده می کنیم.

مقدار پایه دکمه را در یک سمت اضافه می کنیم.

خط تا را در عرض الگو رسم می کنیم و مانند کمر دامن را به پایین آستین وصل می کنیم.

الگوی مچ

مجله اینترنتی تحلیلک

 

نوشته های مرتبط

آموزش الگوی یقه های مسطح باز (خشت و گرد)

آنجل

آموزش خیاطی به روش گرلاوین؛ مدل دامن پلیسه راسته

خیاط باشی

آموزش خیاطی آسان: آموزش رسم الگوی یقه ب ب

خیاطی آسان

دیدگاه خود را ثبت کنید