مجله اینترنتی تحلیلک

دوشنبه/ 1 مرداد / 1403
Search
Close this search box.
ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / ترانه میرزا قلمدون

ترانه های تخت حوضی / میرزا قلمدون … دیشب زن من گفت به من میرزا قلمدون / گفتم بله قربون بله قربون بله قربون / گفت فردا میشی حاکم میدون / گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / ترانه عمو سبزی فروش

ترانه های تخت حوضی / عمو سبزی فروش … عمو سبزی فروش / بعله / سبزی کم فروش / بعله / سبزیت گل داره / بعله / درد دل داره / بعله / سبزی آش داری؟ / بعله / غمزه لاش داری / بعله

ترانه های تخت حوضی

ترانه ارباب خودم سلام علیکم به همراه آهنگ

در این مطلب کامل ترین و درست ترین نسخه ترانه تخت حوضی زیبا و خاطره انگیز ارباب خودم سلام علیکم را آورده ایم و در انتها فایل صوتی خوانش مرحوم مرتضی احمدی را نیز برای شما قرار داده ایم.

ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / ترانه سر شب

ترانه های تخت حوضی / سر شب … سر شب مست بودم باغ ونک بخشیدم / دم صبح هوش اومدم بالای درخت بیدم / ننه‌مو دیدم ترسیدم / بابامو دیدم لرزیدم