دوشنبه/ 5 مهر / 1400

دسته بندی: شعر کودکانه

شعر کودکانه آقا موش شکمو ( آقا موشه ای شکموی دله)

شعر کودکانه آقا موش شکمو

شعر کودکانه آقا موش شکمو … آقا موشه ای شکموی دله / دیدی افتاد آخر دمت لای تله / حالا چشمات از کاسه در اومده / شکسته پات عمرت به سر اومده…

شعر کودکانه الو مامان کجایی ؟

شعر کودکانه الو مامان کجایی ؟

شعر کودکانه الو مامان کجایی ؟ / الو مامان کجایی ؟ / تو راهی یا اداره ؟ / زودتر بیا زودتر بیا / چون موقع ناهاره / اینجا کنار سفره …

شعر کودکانه ورزشی

شعر ورزش برای کودکان

شعر کودکانه ورزشی / ای بچه‌ های با نظم / همه بیاین توی صف / پاشو پاشو ورزش کن / تنبلی رو ولش کن / نرمش بکن پویا باش …

شعر کودکانه تعمیرکار

شعر کودکانه تعمیرکار

شعر کودکانه تعمیرکار / کی بود کی بود؟ / یه آچار / کجا؟ تو جعبه ابزار / گفت: شیر آشپزخونه / چیک چیک داره می خونه…

شعر کودکانه گرگ و چوپان

شعر کودکانه گرگ و چوپان

شعر کودکانه گرگ و چوپان / گرگه کجاست؟ تو صحراست / منتظر بره و بزغاله هاست / چوپون کجاست؟ همین جاست / کنار گله ماست…

درباره شعر کودک و نوجوان

درباره شعر کودک و نوجوان

شعر کودک و نوجوان، شعری است که با تخیل و درک کودکان و نوجوانان تناسب داشته باشد و برای این گروه‌های سنی قابل فهم باشد.

شعر کودکانه یک شام ساده با خانواده

شعر کودکانه یک شام ساده با خانواده

شعر کودکانه یک شام ساده با خانواده / شش دانه قاشق / شش دانه بشقاب / نان و نمکدان / یک کاسه‌ی آب / دیگی پر از آش / یک شام ساده / در دور سفره / یک خانواده …

شعر کودکانه خورشید خانوم

شعر کودکانه خورشید خانوم

شعر کودکانه خورشید خانوم / خورشید خانوم از پشت کوه در اومد / خنده به لب با پیرهن زر اومد / یواش یواش تو آسمون که چرخید / یکی یکی ستاره ها رو اون چید …

شعر کودکانه آقا موش شکمو ( آقا موشه ای شکموی دله)

شعر کودکانه آقا موش شکمو

شعر کودکانه آقا موش شکمو … آقا موشه ای شکموی دله / دیدی افتاد آخر دمت لای تله / حالا چشمات از کاسه در اومده / شکسته پات عمرت به سر اومده…

شعر کودکانه الو مامان کجایی ؟

شعر کودکانه الو مامان کجایی ؟

شعر کودکانه الو مامان کجایی ؟ / الو مامان کجایی ؟ / تو راهی یا اداره ؟ / زودتر بیا زودتر بیا / چون موقع ناهاره / اینجا کنار سفره …

شعر کودکانه ورزشی

شعر ورزش برای کودکان

شعر کودکانه ورزشی / ای بچه‌ های با نظم / همه بیاین توی صف / پاشو پاشو ورزش کن / تنبلی رو ولش کن / نرمش بکن پویا باش …

شعر کودکانه تعمیرکار

شعر کودکانه تعمیرکار

شعر کودکانه تعمیرکار / کی بود کی بود؟ / یه آچار / کجا؟ تو جعبه ابزار / گفت: شیر آشپزخونه / چیک چیک داره می خونه…

شعر کودکانه گرگ و چوپان

شعر کودکانه گرگ و چوپان

شعر کودکانه گرگ و چوپان / گرگه کجاست؟ تو صحراست / منتظر بره و بزغاله هاست / چوپون کجاست؟ همین جاست / کنار گله ماست…

درباره شعر کودک و نوجوان

درباره شعر کودک و نوجوان

شعر کودک و نوجوان، شعری است که با تخیل و درک کودکان و نوجوانان تناسب داشته باشد و برای این گروه‌های سنی قابل فهم باشد.

شعر کودکانه یک شام ساده با خانواده

شعر کودکانه یک شام ساده با خانواده

شعر کودکانه یک شام ساده با خانواده / شش دانه قاشق / شش دانه بشقاب / نان و نمکدان / یک کاسه‌ی آب / دیگی پر از آش / یک شام ساده / در دور سفره / یک خانواده …

شعر کودکانه ناهار خاله سوسکه

اشعار کودکانه – شعر ناهار خاله سوسکه

شعر کودکانه ناهار خاله سوسکه / یه موش چاق و گنده / اومد تو آشپزخونه / داد زدم و من گفتم / برگرد برو تو خونه / اگه مامان ببینه / جیغ می زنه می ترسه …

شعر کودکانه خورشید خانوم

شعر کودکانه خورشید خانوم

شعر کودکانه خورشید خانوم / خورشید خانوم از پشت کوه در اومد / خنده به لب با پیرهن زر اومد / یواش یواش تو آسمون که چرخید / یکی یکی ستاره ها رو اون چید …

اسکرول به بالا