سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

دسته بندی: شعر کودکانه

شعر کودکانه عروسی کلاغه

اشعار کودکانه / شعر عروسی کلاغه

شعر کودکانه عروسی کلاغه / كلاغه عاشق شده / عاشق یك قناری / با مادرش دو شب پیش / رفته به خاستگاری / عروسیشون امشبه / رو شاخه‌ی صنوبر…

شعر کودکانه شب و ستاره

اشعار کودکانه / شعر شب و ستاره

شعر کودکانه شب و ستاره / شب اومد و ستاره / رو آسمون نشسته / نه يك، نه ده، نه صدتا / هزار هزار تا دسته / ستاره توي شب ها / چراغ آسمونه ..

شعر کودکانه طوطي شيرين زبانم

اشعار کودکانه / شعر طوطي شيرين زبانم

شعر کودکانه طوطي شيرين زبانم / طوطي شيرين زبانم / هرچه من گفتم بگو / آن نوك زيباي خود را / باز كن با گفتگو / در قفس هستي هميشه / از همه جا بي خبر ….

شعر کودکانه سایه مامان و بابا

شعر کودکانه سایه مامان و بابا

شعر کودکانه سایه مامان و بابا … هر صبح من شیرین با عشق مامان است / او هدیه اش هر روز لب های خندان است / هستم کمک حالش هر روز در خانه / وقت ناهار و شام یا وقت صبحانه

شعر کودکانه خورشید خانوم

شعر کودکانه خورشید خانم

خورشيد خانوم دوباره / مهمون خونه ماست / مثل هميشه روشن / مثل هميشه زيباست / با دستاي قشنگش / ناز مي کنه گلا رو / وقتي گلا مي خندن / حس مي کنم خدا رو

شعر کودکانه تفنگ دارم

شعر کودکانه تفنگ دارم

تفنگ دارم، تفنگ دارم / یه عالمه فشنگ دارم / تفنگ نازم آبیه / واقعی نیست، قلابیه / خیلی شبیه آب‌پاشه / به جای تیر، آب می‌پاشه

شعر کودکانه عروسی کلاغه

اشعار کودکانه / شعر عروسی کلاغه

شعر کودکانه عروسی کلاغه / كلاغه عاشق شده / عاشق یك قناری / با مادرش دو شب پیش / رفته به خاستگاری / عروسیشون امشبه / رو شاخه‌ی صنوبر…

شعر کودکانه شب و ستاره

اشعار کودکانه / شعر شب و ستاره

شعر کودکانه شب و ستاره / شب اومد و ستاره / رو آسمون نشسته / نه يك، نه ده، نه صدتا / هزار هزار تا دسته / ستاره توي شب ها / چراغ آسمونه ..

شعر کودکانه طوطي شيرين زبانم

اشعار کودکانه / شعر طوطي شيرين زبانم

شعر کودکانه طوطي شيرين زبانم / طوطي شيرين زبانم / هرچه من گفتم بگو / آن نوك زيباي خود را / باز كن با گفتگو / در قفس هستي هميشه / از همه جا بي خبر ….

شعر کودکانه سایه مامان و بابا

شعر کودکانه سایه مامان و بابا

شعر کودکانه سایه مامان و بابا … هر صبح من شیرین با عشق مامان است / او هدیه اش هر روز لب های خندان است / هستم کمک حالش هر روز در خانه / وقت ناهار و شام یا وقت صبحانه

شعر کودکانه ماهي سرخ کوچولو

شعر کودکانه ماهي سرخ کوچولو

شعر کودکانه ماهي سرخ کوچولو / از راه دوري اومدي / چشمه به چشمه جو به جو / با باله هاي نازکت / ماهي سرخ کوچولو

شعر کودکانه خورشید خانوم

شعر کودکانه خورشید خانم

خورشيد خانوم دوباره / مهمون خونه ماست / مثل هميشه روشن / مثل هميشه زيباست / با دستاي قشنگش / ناز مي کنه گلا رو / وقتي گلا مي خندن / حس مي کنم خدا رو

شعر کودکانه گنجشگک اشي مشي

شعر کودکانه گنجشگک اشي مشي

شعر کودکانه گنجشگک اشي مشي / گنجشگک اشي مشي / از قصه ها بيرون بيا / برلب بوم ما نشين / بپر بالا تو آسمون

شعر کودکانه تفنگ دارم

شعر کودکانه تفنگ دارم

تفنگ دارم، تفنگ دارم / یه عالمه فشنگ دارم / تفنگ نازم آبیه / واقعی نیست، قلابیه / خیلی شبیه آب‌پاشه / به جای تیر، آب می‌پاشه

اسکرول به بالا