مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 2 اردیبهشت / 1403
Search
Close this search box.
اسم دختر با ه / اسم دختر با حرف ه

اسم دختر با ه / بیش از ۱۳۰ اسم دختر با حرف ه

همراهان مجله اینترنتی تحلیلک در این مطلب گزیده ای از زیباترین اسم دختر با ه را برای شما آورده ایم و امیدواریم که در این مرحله انتخاب اسم کودک، به شما کمک کند.

اسم دختر با ه / اسم دختر با حرف ه

دختر یکی از زیباترین مخلوقات و هدیه های خداوند است. یکی از مهم ترین وظایف والدین که در عین سختی، زیبایی دارد؛ انتخاب اسم برای بچه است. همراهان مجله اینترنتی تحلیلک در این مطلب گزیده ای از زیباترین اسم دختر با ه را برای شما آورده ایم و امیدواریم که در این مرحله انتخاب اسم کودک، به شما کمک کند.

قبل از خواندن اسم ها و حتی انتخاب یک اسم به این نکته ها توجه داشته باشید:

برخی از اسم ها ممکن است هم دخترانه و هم پسرانه باشد.
برخی از اسم ها با یک شکل نوشتاری یکسان و با تلفظ متفاوت، معنای متفاوتی دارند.
برخی از اسم ها با شکل نوشتاری و تلفظ یکسان، در فرهنگ و ریشه متفاوت دارای معنای متفاوتی هستند.

اسم دختر با ه / اسم دختر با حرف ه

همانطور که می دانید در احادیث ما نیز آمده است که انتخاب اسم نیکو یکی از وظایف مهم والدین است. امیرالمومنین (علیه السلام) درباره حق فرزند بر والدین می فرمایند:

حضرت علی (علیه السلام): حق فرزند بر پدر این است که نام نیکو برای او بگذارد، خوب تربیتش کند و به او قرآن بیاموزد. (نهج البلاغه، حکمت ۳۹۹)

بیشتر بخوانید: اسم دختر / بیش از ۱۰۰۰ اسم دخترانه

اسم دختر با ه / اسم دختر با حرف ه
اسم دختر با ه / اسم دختر با حرف ه

اسم دختر با ه / اسم دختر با حرف ه

هرانوش: دختر آتش، دختری با روی برافروخته، کنایه از دختر زیبا روی

هستی: زندگی، وجود، زندگانی

هلناز: زیبارو و خوشبو، به شکوفه درخت هل نیز می‌گویند

هما: پرنده‌ای با جثه بزرگ که بنا به تصور گذشتگان سایه‌اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می‌رسد. هما از شخصیت های شاهنامه بوده است

هماچهر: آنکه چهره‌ای چون هما دارد، خوش سیما

همافر: دارای شکوه همایی

اسم دختر با ه

همتا: نظیر، مانند

همدم: همنشین، مونس

همراز: محرم اسرار

همیلا: نام ندیمه شیرین همسر خسرو پرویز پادشاه ساسانی

هنگامه: فوق العاده، شگفت انگیز، عالی، فتنه، آشوب

هوآفرید: خوش ستوده، خوش آمرزیده

هوبخت: خوشبخت

هوپاد: (اسم دختر و پسر) نگهبان خوب، نیک سرشت

اسم دختر با ه

هوتس: (به ضم ت) آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا

هوتوس: آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا

هوده: راست، درست

هور: خور، خورشید، از شخصیت های شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

هورام: پیرو خوبی، انسان شاد و خنده رو، هنگام طلوع آفتاب،‌ مرتفع

هورآفرین: آفریننده خورشید

هوربانو: زیبا همچون خورشید

هورتاش: هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.

اسم دختر با ه

هورتن: آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد.

هورچهر: آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دارد.

هورخش: آفتاب عالمتاب

هورداد: داده خورشید

هوردخت: دختری زیبا چون خورشید

هوردیس: زیبا و روشن چون خورشید

هوررخ: هورچهر

اسم دختر با ه

هورزاد: زاده خورشید، خوب زاده، اصیل، شریف

هورسان: مانند خورشید

هورشاد: مرکب از هور (خورشید) + شاد

هورشید: خورشید، آفتاب

هورفَر: دارای فر و شکوه مانند خورشید

هورمهر: خورشید

هورناز: خورشید زیبا

هوروش: درخشان و زیبا چون خورشید

هوزاد: خوب زاده، اصیل

هوزان: نرگس نو شکفته

هوشبام: سپیده دم

هوگون: خوب گون، خوش رنگ، ممتاز

هومهر: دوست، یار

هوناز: ویژگی آن ‌که دارای ناز و کرشمه خوب و نیک است، جذاب و دلپسند

هویار: یار خوب و خوش

هیلا: پرنده‌ای شکاری کوچکتر از باز را گویند.

اسم دختر با ه

هانا: پناه، نفس، امید، فریاد

هانه: چشمه

هستنوه: قیام توده مردم

هفدن: وزن شعر

هفیان: آرام گرفتن

هگبه: ره آورد، هدیه سفر، خورجین

هلاله: گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جار زدن، با خبر ساختن

هلپرین: رقصیدن

هموند: اعضاء

اسم دختر با ه

هنار: انار

هناو: زهره، شجاعت

هوران: آفتاب

هورشید: خورشید

هوری: نور خورشید

هوزان: یاد گرفتن

هوژان: یاد گرفتن

هوژین: آموختن

اسم دختر با ه

هوما: مرغ سعادت، فرخنده

هومان: خودمان

هونراوه: کنایه از کلام منظوم

هونیا: شعر

هیدیکا: آرام، به آهستگی، یواش

هیران: قرار

هیزان: نیرومند، توانا

هیژان: ارزیدن، جنبیدن

هیلان: آشیانه، مکان آرامش

هیمو: پاک دامن

هینا: ماهر

هینان: آوردن

هیوان: ایوان، تراس

اسم دختر با ه

هانیا: مؤنث هانی، مادر مهربان و دلسوز

هانیه: هانیا

هایده: توبه کننده، به حق بازگردنده

هدا: هدی، هدایت کردن، هدایت، راهنمایی، راه درست و مسیر درست

هدی: هدایت کردن، راهنمایی، هدایت، راه درست، مسیر درست

هدیه: ارمغان، تحفه

هنیا: به فتح ه، گوارا باد، نوش باد

هلما: خیلی صبور

اسم دختر با ه

هلنسا: زنان معطر

هیما: بانوی عاشق

هاجر: معرب از عبری؛ به معنی مهاجرت کننده، فرار کننده. اسم مادر اسماعیل و همسر حضرت ابراهیم (ع)

هارا: کوهستان

هدسه: همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت، محل دفن او و داییش (مردخای) جزو آثار باستانی همدان است.

هلیون: هلیوس، خورشید

هورام: مرتفع، پیرو خوبی، انسان شاد و خنده رو، هنگام طلوع آفتاب، نام پادشاهی در کتاب مقدس

اسم دختر با ه

هاله: معرب از یونانی به معنای حلقه نورانی سفید یا رنگی که گاه دور ماه یا خورشید دیده می‌شود.

هلن: فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.

هلنا: هلن

هلیا: خورشید

هلینا: هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.

هاله: خرمن ماه

هدیه: پیشکشی

هلیله: نام درختی است

هما: مرغ خوش پرواز

اسم دختر با ه

هماچهر: از نام های برگزیده

همافر: از نام های برگزیده

همایون: فرخ، شادان

همدم: از نام های برگزیده

همراز: از نام های برگزیده

همساز: از نام های برگزیده

همگام: همراه، همسفر

هنگامه: وقت و زمان

هوآفرید: خوش ستوده، خوش آمرزیده

هوپاد: خوب نگهداری شده

اسم دختر با ه

هوداد: از نام های برگزیده

هور: خورشید

هورام: شاد، خنده رو

هوربانو: از نام های برگزیده

هورتن: از نام های برگزیده

هورچهر: از نام های برگزیده

هورداد: از نام های برگزیده

هوردخت: دختر خورشید

هورزاد: زاده خورشید

هورسان: مانند خورشید

هورشید: خورشید

اسم دختر با ه

هورفَر: از نام های برگزیده

هورمهر: از نام های برگزیده

هوروَش: از نام های برگزیده

هوزاد: خوب زاده، اصیل

هوزان: نرگس نوشکفته و نیک دان

هوشبام: سپیده دم

اسم دختر با ه

هوفر: نام خواهر یوئشتا

هوگون: خوب گون، خوش رنگ، ممتاز

هووَرشت: نیکوکار

هُووی: نام زن اشو زرتشت, دختر فرشوشتر

هورام: واژه ای پهلوی به معنی خوش رام – خنده رو

 

بیشتر بخوانید:

اسم دختر با غ / بیش از ۱۰ اسم دختر با حرف غ
اسم دختر با ع / بیش از ۴۰ اسم دختر با حرف ع

اسم دختر با ظ / جدیدترین اسم دختر با حرف ظ
اسم دختر با ص / بیش از ۴۰ اسم دختر با حرف ص

مجله اینترنتی تحلیلک

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x