مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 24 فروردین / 1403
Search
Close this search box.
اسم پسر با ک / اسم پسر با حرف ک

اسم پسر با ک / بیش از ۹۰ اسم پسر با حرف ک

همراهان مجله اینترنتی تحلیلک در این مطلب گزیده ای از زیباترین اسم پسر با ک را برای شما آورده ایم و امیدواریم که در این مرحله انتخاب اسم کودک، به شما کمک کند.

اسم پسر با ک / اسم پسر با حرف ک

پسر یکی از بهترین مخلوقات و هدیه های خداوند است. یکی از مهم ترین وظایف والدین که در عین سختی، زیبایی دارد؛ انتخاب اسم برای بچه است. همراهان مجله اینترنتی تحلیلک در این مطلب گزیده ای از زیباترین اسم پسر با ک را برای شما آورده ایم و امیدواریم که در این مرحله انتخاب اسم کودک، به شما کمک کند.

قبل از خواندن اسم ها و حتی انتخاب یک اسم به این نکته ها توجه داشته باشید:

  • برخی از اسم ها ممکن است هم دخترانه و هم پسرانه باشد.
  • برخی از اسم ها با یک شکل نوشتاری یکسان و با تلفظ متفاوت، معنای متفاوتی دارند.
  • برخی از اسم ها با شکل نوشتاری و تلفظ یکسان، در فرهنگ و ریشه متفاوت دارای معنای متفاوتی هستند. 

اسم پسر با ک / اسم پسر با حرف ک

همانطور که می دانید در احادیث ما نیز آمده است که انتخاب اسم نیکو یکی از وظایف مهم والدین است. امیرالمومنین (علیه السلام) درباره حق فرزند بر والدین می فرمایند:

حضرت علی (علیه السلام): حق فرزند بر پدر این است که نام نیکو برای او بگذارد، خوب تربیتش کند و به او قرآن بیاموزد. (نهج البلاغه، حکمت ۳۹۹)

بیشتر بخوانید: اسم پسر / بیش از ۵۰۰ اسم پسرانه

اسم پسر با ک / اسم پسر با حرف ک
اسم پسر با ک / اسم پسر با حرف ک

اسم پسر با ک / اسم پسر با حرف ک

کریم: بخشنده، سخاوتمند، جوان‌مرد، از نام‌ها و صفات خداوند، از صفات قرآن

کاظم: بردبار، فرو برنده خشم، لقب امام موسی ابن جعفر(ع) هفتمین امام شیعیان

کیان: پادشاهان، بزرگان، سروران

کوروش: نام بنیان گذار سلسلۀ هخامنشی، خورشید

کامران: کامیاب، نیک‌بخت، خوش‌گذران

کیوان: زحل، پادشاه گیتی، محافظ و نگهبان شاه

کمال: آخرین حد چیزی، نهایت، بی‌عیب و نقص بودن، خردمندی و دانایی

کسرا: خسرو، عنوان هر یک از پادشاهان ساسانی

کیومرث: زنده فانی، زنده ی گویا

کیارش: پادشاه و شهریار دلیر، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی، از شخصیت‌های شاهنامه

کاوه: از شخصیت‌های شاهنامه

کیانوش: از شخصیت های شاهنامه، بزرگ جاودان

اسم پسر با ک / اسم پسر با حرف ک

کامبیز: گویش امروزی کمبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی

کارن: جنگجو

کرامت: بزرگواری، شرافت، سخاوت، بخشندگی

کامیار: کامیاب، با شادی و با خوشحالی

کمیل: کامل، تمام، نام یکی از اصحاب حضرت علی (ع)

کیهان: جهان، دنیا، مجموعه سیارات منظومه شمسی

کرامت الله: بزرگی و بخشندگی خداوند

کمال الدین: موجب ترقی دین و آیین

کیا: پادشاه، حاکم، فرمانروا، (به مجاز) سرور و بزرگ، عزت

کیاوش: مانند پادشاهان، سروران و بزرگان

کامیاب: (مجاز) آن که به خواست و آرزویش رسیده است، پیروز، موفق

کیخسرو: پادشاه بزرگ و والامقام، پادشاه عادل، نام پادشاه سوم از سلسله کیان

کوشا: آن که بسیار تلاش و کوشش می کند، ساعی، تلاشگر

کیان مهر: ترکیب دو اسم کیان و مهر (پادشاهان و خورشید)

اسم پسر با ک / اسم پسر با حرف ک

کاویان: پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است

کوهیار: استوار و پابرجا، از دلاوران ایرانی نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان

کیاراد: ترکیب دو اسم کیا و راد (پادشاه و جوانمرد)

کیاشا: حاکم، سلطان، فرمانروا، شاهنشاه، پادشاه

کبیر: بزرگ، بلند مرتبه

کاووس: از شخصیت های شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی

کیامهر: ترکیب دو اسم کیا و مهر (پادشاه ومحبت)

کیقباد: پادشاه محبوب و سرور گرامی

کژوان: کوهنورد، کوه بان

کیسان: همانند پادشاه، (به مجاز) از بزرگان و پادشاهان

کوشان: کوشا، تلاش‌گر

کامین: آرزومند، دارای اراده و قصد، توانا

کاوش: جستجو، بررسی و تحقیق

کبریا: عظمت، بزرگی، (به مجاز) خداوند

کلیم الله: آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی (ع)

کامروز: خوشبخت

کوشیار: داده فرشته

کاموس: از شخصیت های شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی

اسم پسر با ک / اسم پسر با حرف ک

کامراد: جوانمرد قدرتمند و توانا

کوروس: کوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کور

کامبوزیا: گویش امروزی کمبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی

کهار: از شخصیت های شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی

کامکار: کامروا، موفق، کامگار

کسا: عبای ضخیم

کیا داوود: ترکیب دو اسم کیا و داوود (پادشاه و محبوب)

کیان رضا: ترکیب دو اسم کیان و رضا (پادشاهان و خشنود)

اسم پسر با ک

کیارام: خو گیرنده و الفت گرفته با پادشاهان

کیمنش: صاحب طبع شاهانه، شاه طبیعت، بزرگ منش

کمبوجیه: نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی

کلیم: هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع)

کریم محمد: ترکیب دو اسم کریم و محمد (بخشنده و ستوده)

کیبد: نگهبان پادشاه

کیمند: دارای بزرگ مرتبه‌ای پادشاهان

کیابد: نگهبان پادشاهان و بزرگان

کیازاد: زاده پادشاه

کیامرد: مرد سلطان و پادشاه

کیمان: دارای اندیشه بلند، اندیشمند

کیومهر: مهر، محبت و دوستی زندگی

کهبد: آن مرد باشد که زر و سیم پادشاه به وی سپارد چون خازن و قابض

اسم پسر با ک / اسم پسر با حرف ک

کدیور: صاحب خانه، مالک خانه

کیکاووس: دارای منبع فراوان، از شخصیت های شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر کیقباد

کیا سام: ترکیب دو اسم کیا و سام (پادشاه و آتش)

کیافر: بزرگ با شکوه

کیارس: کیارش، از شخصیت های شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی

کاردان: دانا و با تجربه، کار آزموده

کامور: کامیاب و کامروا

کاردوس: اهل کار، کاردوست

کارو: راهنما

کالو: از شخصیت های شاهنامه

کامشاد: آرزوی شاد

اسم پسر با ک

کاوک: کاوه

کایا: صخره

کتماره: از شخصیت های شاهنامه

کردیار: یار کرد

کرم: بزرگواری، بخشندگی جوانمردی، لطف، احسان

کاسپین: آبی سپید زار، کرانه

کوژیر: دانا و عاقل

کاژاو: آب زلال که از دل کوه بیرون می آید

کیاسا: مانند شاه

کیاس: بسیار زیرک و تیزهوش

کالی: نگهبان، محافظت‌کننده

اسم پسر با ک

کاپر: یاور، کمک

کریشنا: جاذب، رباینده

کسری: خسرو

کهرام: قهرمان

کواژین: با هم زندگی کردن

کوپال: گرز آهنین

کیارزم: مرکب از کیا (پادشاه) + رزم (نبرد)

کیشید: پادشاه نور و روشنی

کلباد: دارای بوی گل، از شخصیت های شاهنامه

کوژین: همه زندگی

کیازند: پادشاه بزرگ

کیاسان: مانند پادشاه

 

بیشتر بخوانید:

اسم پسر با آ / بیش از ۳۵ اسم پسر با حرف آ
اسم پسر با ب / بیش از ۳۵ اسم پسر با حرف ب

اسم پسر با ژ / اسم پسر با حرف ژ
اسم پسر با ث / اسم پسر با حرف ث

 

مجله اینترنتی تحلیلک

1 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کیا
1 سال قبل

دستم رفت یک ستاره دادم پنج ستاره هم براش کمه اسم من کیا ست ولی کیا نداشت

1 سال قبل
پاسخ به  کیا

ممنونیم از نظر و توجه شما
اسم زیبای کیا هم اضافه شد.

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x