سه‌شنبه/ 27 مهر / 1400

«اعتماد به نفس بدون خطر کردن دست نیافتنی است»

همیشه برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر تصمیم گیری و حرکت نیاز داریم تا از تجربیات تمام افراد موفق استفاده کنیم.

در این صورت بهتر درک می‌کنیم که شکست، خستگی و… برای همه آن ها نیز اتفاق افتاده است اما نکته مهمی که همه آن ها از آن پیروی کرده اند این است که هیچ کدام در مسیر حرکت خود ناامید نشده اند و هدف خود را فراموش نکرده اند.

به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا نکات مهم، نصیحت ها و تجربیات این افراد را برای شما جمع آوری کنیم تا با دانستن آن ها مسیر موفقیت برای شما هموارتر شود.

با ما باشید؛ اعتماد به نفس بدون خطر کردن دست نیافتنی است

اعتماد به نفس بدون خطر کردن دست نیافتنی است

اعتماد به نفس بدون خطر کردن دست نیافتنی است
«اعتماد به نفس بدون خطر کردن دست نیافتنی است»

اعتماد به نفس

برآمده از خطراتی است که

از آن ها نجات یافته ایم.

“جک گیب”

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا