سه‌شنبه/ 30 شهریور / 1400

آموزش الگوی یقه چپ و راستی ساده و گره ای

الگوی بلوز یقه چپ و راستی

پارچه را از ترکی جفت می‌ کنیم. یک دوم کمر را از دو لای ترکی داخل شده و خطی عمود تا پایین لباس می‌ کشیم.

اگر بخواهیم چپ و راستی بیشتر روی‌ هم بیاید یک‌ چهارم کمر را به‌ اضافه هفت الی ده سانتی‌ متر می‌ گیریم، البته اگر بخواهیم توی کمر برود.

اگر بخواهیم کمتر چپ و راست روی‌ هم بیاید یک‌ چهارم کمر را منهای پنج داخل می‌ شویم و از بالای پارچه سه سانتی‌متر پایین آمده و خط گردن جدید را می‌کشیم.

بیشتر بخوانید: آموزش الگوی یقه انگلیسی سرخود

سپس بالاتنه اولیه را پشت خط عمود می‌ کشیم.

اگر بخواهیم سجاف سرخود بدهیم از گودی یقه پنج سانتی‌ متر بیرون می‌ آییم. یعنی گودی یقه اگر شش باشد پنج سانتی‌متر بیرون می‌آییم.

و پنج سانتی‌ متر از پایین خط کمر داخل شده و این نقاط را مانند شکل به‌ هم وصل می‌ کنیم.

البته از قسمت جلو پنج سانتی‌ متر بالا رفته و به خط پهلو صفر می‌ کنیم. برای افتادگی بعد پنج سانتی‌متر به قد بالاتنه اضافه می‌کنیم.

این عمل را مخصوص بالاتنه ای که به دامن وصل می‌شود انجام می‌دهیم.

قبل‌ از برش سرشانه باید این پنج سانتی‌ متر سجاف را تا بزنید تا هنگام چرخ کردن کم نیاورید.

الگوی یقه چپ و راستی
الگوی یقه چپ و راستی

بلوز یقه چپ و راستی گره‌ای

از دولای باز پارچه سی و پنج الی چهل سانتی‌ متر جلو آمده تا پایین خط عمودی می‌ کشیم.

سپس پشت این خط عمود بالاتنه معمولی را تا خط کمر پیاده می‌ کنیم.

بعد از خط کمر روی خط عمود یک‌ چهارم کمر به‌ اضافه پنج سانتی‌ متر پایین آمده و از آن نقطه به‌ اندازه‌ی سی و پنج الی چهل سانتی‌ متر به‌ طرف ترکی خارج‌ شده و با منظور کردن پنج سانتی‌ متر سجاف به گودی یقه وصل می‌ کنیم.

بیشتر بخوانید: آموزش الگوی یقه شل

اگر بخواهیم روی سرشانه هم‌ چین بخورد باید به سرشانه ده سانتی‌ متر اضافه کنیم.

پشت بلوز یقه چپ و راستی گره ای

پشت این لباس را تا خط کمر برش داده و گشادی پشت را با دادن چین تنظیم می‌ کنیم و بقیه را تا خط باسن ادامه می دهیم. می توان مانند بلوز پایین را به‌ صورت گرد درآورد.

یقه چپ و راستی گره ای
الگوی یقه چپ و راستی گره ای

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا