شنبه/ 24 مهر / 1400

مداحی امام رضا قربون کبوترات با صدای محمد حسین پویانفر

امام رضا قربون کبوترات

یه نگاهی هم بکن به زیر پات

من اومدم پیشِ تو زانو زدم

خودمَم خوب میدونم چقدر بدم

خبر دارم از همه دِل میبری

دل های شِکسته رو خوب میخری

قرارمی صاحب اختیارمی

واسه من همین بَسه کنارمی

میخوام بگم که تویی پناهِ من

کرمَت بیشتره از گناه من

بذار تا یه دلِ سیر نگاهت کنم

اومدم از ته دل صدات کنم

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا