دوشنبه/ 26 مهر / 1400

«اگر آرزویی ندارید فقیر هستید»

همیشه برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر تصمیم گیری و حرکت نیاز داریم تا از تجربیات تمام افراد موفق استفاده کنیم.

در این صورت بهتر درک می‌کنیم که شکست، خستگی و… برای همه آن ها نیز اتفاق افتاده است اما نکته مهمی که همه آن ها از آن پیروی کرده اند این است که هیچ کدام در مسیر حرکت خود ناامید نشده اند و هدف خود را فراموش نکرده اند.

به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا نکات مهم، نصیحت ها و تجربیات این افراد را برای شما جمع آوری کنیم تا با دانستن آن ها مسیر موفقیت برای شما هموارتر شود.

اگر آرزویی ندارید فقیر هستید

اگر آرزویی ندارید فقیر هستید
«اگر آرزویی ندارید فقیر هستید»

شما به خاطر اینکه پولی ندارید فقیر نیستید،
بلکه
اگر آرزویی نداشته باشید فقیر هستید.

«رندی گیج»

بیشتر بخوانید: بهترین درمان برای دردها کار است

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا