بر چهره گل نسیم نوروز خوش است / بهار از منظر خیام نیشابوری

در محضر خیام نیشابوری / بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

 

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

در صحن چمن روی دلفروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

* * *

می نوش که عمر جاودانی اینست

خود حاصلت از دور جوانی اینست

هنگام گل و باده و یاران سرمست

خوش باش دمی که زندگانی اینست

 

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید