شنبه/ 24 مهر / 1400

«بزرگترین ریسک ریسک نکردن است»

همیشه برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر تصمیم گیری و حرکت نیاز داریم تا از تجربیات تمام افراد موفق استفاده کنیم.

در این صورت بهتر درک می‌کنیم که شکست، خستگی و… برای همه آن ها نیز اتفاق افتاده است اما نکته مهمی که همه آن ها از آن پیروی کرده اند این است که هیچ کدام در مسیر حرکت خود ناامید نشده اند و هدف خود را فراموش نکرده اند.

به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا نکات مهم، نصیحت ها و تجربیات این افراد را برای شما جمع آوری کنیم تا با دانستن آن ها مسیر موفقیت برای شما هموارتر شود.

بزرگترین ریسک ریسک نکردن است

بزرگترین ریسک ریسک نکردن است
«بزرگترین ریسک ریسک نکردن است»

بزرگترین ریسک ریسک نکردن است.
در این دنیا که به سرعت تغییر می کند
تنها استراتژی که شکست را تضمین می کند،
ریسک نکردن است.

«مارک زاکربرک»

بیشتر بخوانید: خودتان را زیاد دوست داشته باشید

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا