دوشنبه/ 26 مهر / 1400

«تا توان دارید دست از تلاش بر ندارید»

همیشه برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر تصمیم گیری و حرکت نیاز داریم تا از تجربیات تمام افراد موفق استفاده کنیم.

در این صورت بهتر درک می‌کنیم که شکست، خستگی و… برای همه آن ها نیز اتفاق افتاده است اما نکته مهمی که همه آن ها از آن پیروی کرده اند این است که هیچ کدام در مسیر حرکت خود ناامید نشده اند و هدف خود را فراموش نکرده اند.

به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا نکات مهم، نصیحت ها و تجربیات این افراد را برای شما جمع آوری کنیم تا با دانستن آن ها مسیر موفقیت برای شما هموارتر شود.

با ما باشید؛ تا توان دارید دست از تلاش بر ندارید

تا توان دارید دست از تلاش بر ندارید

تا توان دارید دست از تلاش بر ندارید
«تا توان دارید دست از تلاش بر ندارید»

اجازه ندهید کاری که نمی توانید انجام دهید،

در کارهایی که توانایی انجامشان را دارید

خللی ایجاد کند.

“جان وودن”

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا