سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

ترانه تخت حوضی عمو سبزی فروش سبزی کم فروش

 

ترانه عمو سبزی فروش

عمو سبزی فروش
بعله

سبزی کم فروش
بعله

سبزیت گل داره
بعله

درد دل داره
بعله

سبزی آش داری؟
بعله

غمزه لاش داری
بعله

ترانه های تخت حوضی / ترانه عمو سبزی فروش سبزی کم فروش
 

 

بیشتر بخوانید: ترانه های تخت حوضی / میرزا قلمدون

عمو سبزی فروش
بعله

سبزی کم فروش
بعله

اسفناج داری
بعله

منو دوستم داری
بعله

سبزیت باریکه
بعله

کوچه ات تاریکه
بعله

 

عمو سبزی فروش
بعله

سبزی کم فروش
بعله

من نعنا می خوام
بعله

تو رو تنها می خوام
بعله

نعنا و پونه
بعله

کی میای خونه
بعله

ترانه عمو سبزی فروش

عمو سبزی فروش
بعله

سبزی کم فروش
بعله

ترتیزک داری
بعله

قر ریزک داری
بعله

دستامو دیدی
بعله

خوب پسندیدی
بعله

بیشتر بخوانید: ترانه های تخت حوضی / سیاهی با سفیدی

عمو سبزی فروش
بعله

سبزی کم فروش
بعله

قدمو دیدی
بعله

خوب پسندیدی
بعله

پاهامو دیدی
بعله

خوب پسندیدی
بعله

ترانه های تخت حوضی عمو سبزی فروش
ترانه های تخت حوضی عمو سبزی فروش سبزی کم فروش

بیشتر بخوانید: ترانه های تخت حوضی / ماشین مشدی ممدلی

عمو سبزی فروش
بعله

سبزی کم فروش
بعله

بیا این ور کوچه
بعله

بیا اون ور کوچه
بعله

مگه چشات لوچه
بعله

یا روت نمیشه
بعله

 

 

 

برگرفته از کتاب «کهنه های همیشه نو / ترانه های تخت حوضی» از مرتضی احمدی

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا