چهارشنبه/ 31 شهریور / 1400

«ترسیدن مانع رسیدن به رویاهاست»

همیشه برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر تصمیم گیری و حرکت نیاز داریم تا از تجربیات تمام افراد موفق استفاده کنیم.

در این صورت بهتر درک می‌کنیم که شکست، خستگی و… برای همه آن ها نیز اتفاق افتاده است اما نکته مهمی که همه آن ها از آن پیروی کرده اند این است که هیچ کدام در مسیر حرکت خود ناامید نشده اند و هدف خود را فراموش نکرده اند.

به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا نکات مهم، نصیحت ها و تجربیات این افراد را برای شما جمع آوری کنیم تا با دانستن آن ها مسیر موفقیت برای شما هموارتر شود.

ترسیدن مانع رسیدن به رویاهاست

ترسیدن مانع رسیدن به رویاهاست
«ترسیدن مانع رسیدن به رویاهاست»

آدم ها از اینکه به دنبال
بزرگترین رویاهایشان بروند می ترسند.
زیرا حس می کنند شایسته این رویاها نیستند
و قادر نخواهند بود به آن ها برسند.
در حالی که تنها مانع اصلی آن ها
همین ترس است.

«پائولو کوئلیو»

بیشتر بخوانید: سخت کار کنید تا استعدادهایتان قوی شوند

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا