دوشنبه/ 3 آبان / 1400

«ترس نشانه درست بودن مسیر شماست»

همیشه برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر تصمیم گیری و حرکت نیاز داریم تا از تجربیات تمام افراد موفق استفاده کنیم.

در این صورت بهتر درک می‌کنیم که شکست، خستگی و… برای همه آن ها نیز اتفاق افتاده است. اما نکته مهمی که همه آن ها از آن پیروی کرده اند این است که هیچ کدام در مسیر حرکت خود ناامید نشده اند و هدف خود را فراموش نکرده اند.

به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا نکات مهم، نصیحت ها و تجربیات این افراد را برای شما جمع آوری کنیم تا با دانستن آن ها مسیر موفقیت برای شما هموارتر شود.

ترس نشانه درست بودن مسیر شماست

ترس شما نشان دهنده درست بودن مسیر شماست

 

اگر خیلی راحت هستید

وقت آن رسیده که حرکت کنید.

اگر از چیزی که در انتظار شماست می ترسید

در مسیر درست قرار دارید.

“سوزان فالس هیل”

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا