تولد نوزاد دیگر در خانواده و نکات مهم در برخورد با فرزند بزرگ تر

تولد فرزند دیگر

تولد نوزاد جدید از جنبه های مختلف بر خانواده تأثیر گذار خواهد بود. پدر، مادر، پدر و مادر بزرگ، همسایه ها، دوستان نزدیک و… از این اتفاق مهم متأثر خواهند شد. شاید مهم‌ترین تأثیر، اثر این ولادت بر فرزند یا فرزندان دیگر خانواده باشد.

به ویژه تک فرزند خانواده، آن هم وقتی سال‌ها امپراتوری بزرگی تأسیس کرده است، به حکم ِ «دو پادشاه در اقلیمی نگنجند» از این اتفاق مبارک تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

 

نکات مهم دربرخورد با فرزند بزرگ تر

دوست داشتن صمیمانه فرزند و ارضای نیازهای عاطفی او قبل از تولد نوزاد جدید نقش مهمی در بهبود شرایط جدید با نوزاد جدید خواهد داشت.

توصیه می‌شود که تولد نوزاد جدید به فرزند یا فرزندان دیگر اعلام شود. اهمیت فرزند در اداره زندگی متفاوت آینده با برادر یا خواهر جدید به او یادآوری شود.

برای انتخاب لباس و وسایل مورد نیاز نوزاد جدید و حتی نام او از فرزند نظر بخواهید و در مواردی به نظر او عمل کنید.

ضمن مراقبت از نوزاد، حساسیت افراطی نسبت به نوزاد جدید نداشته باشید. اجازه دهید فرزندتان با نوزاد جدید ارتباط چشمی و لمسی و کلامی داشته باشد. قرار نیست که با تولد نوزاد جدید فرزندتان بزرگ‌تر از قبل شده باشد.

بدیهی است آموزش و تربیت قبلی فرزند و تشویق او به انجام رفتارهای مهربانانه با دیگران، اینجا مفید خواهد بود.

کمک های او را مهم تلقی کنید و برای دیگران بازگو نمایید. احتمالاً حسادت یکی از واکنش های کودک بزرگ تر نسبت به نوزاد است. برگشت و پسرفت به عادات کودکی، نفرت، عصبانیت، افسردگی، بدخلقی و… ممکن است در انتظار باشد.

بخوانید!  ارتباط با فرزندان و مهارت هایی که والدین باید بیاموزند

البته خیلی از این واکنش ها طبیعی است و تنها در مواردی ممکن است این واکنش ها غیر طبیعی و نگران کننده باشد.

خوب است مادران بزرگوار تجارب مثبت خود هنگام تولد نوزاد جدید را اینجا یادآوری کنند که حتماً برای سایرین راهگشا خواهد بود.

 

دکتر سید محمد سعید ناصری

 

مجله اینترنتی تحلیلک

 

دیدگاه خود را ثبت کنید