مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 24 فروردین / 1403
Search
Close this search box.

جدول نمره منفی گواهینامه سال ۹۹

برابر مقررات برای تعداد ۱۷۱ تخلف رانندگی در جدول جرایم رانندگی جریمه تعیین شده است که از این تعداد ۲۰ فقره حادثه‌ساز و رانندگان در صورت ارتکاب چنین تخلفات حادثه‌ساز ضمن اعمال جریمه نقدی متناسب با نوع تخلف ارتکابی، نمره منفی نیز به آنها تعلق می‌گیرد.

نمره منفی گواهینامهجدول نمره منفی گواهینامه سال ۹۹

با توجه به مقررات، برای ۱۷۱ تخلف رانندگی در جدول جرایم رانندگی جریمه تعیین شده است که از این تعداد ۲۰ فقره حادثه‌ساز و رانندگان در صورت ارتکاب چنین تخلفات حادثه‌ساز ضمن اعمال جریمه نقدی متناسب با نوع تخلف ارتکابی، نمره منفی نیز به آنها تعلق می‌گیرد.

 چنانچه راننده ای دارای ۳۰ نمره منفی گواهینامه باشد، گواهینامه وی برای سه ماه ضبط خواهد شد و در پایان این مدت با پرداخت ۴۰۰ هزار ریال جریمه نقدی به حساب خزانه عمومی گواهینامه خود را دریافت خواهد کرد.

همچنین در صورت تکرار و ارتکاب تخلفات رانندگی جدید، ۲۵ نمره منفی به متخلف تعلق می گیرد و گواهینامه وی به مدت ۶ ماه ضبط و پس از پایان ۶ ماه و پرداخت ۶۰۰ هزار ریال به حساب خزانه عمومی گواهینامه بازگردانده می شود.

اگر باز هم راننده متخلف به تکرار تخلفات خود ادامه دهد؛ در اثر ارتکاب تخلفات جدید ۲۰ نمره منفی به متخلف تعلق می گیرد، گواهینامه او باطل می شود و بعد از یک سال می‌تواند با توجه به مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال به حساب خزانه عمومی و قبول شدن در امتحان مربوطه، گواهینامه جدید اخذ کند.

در ادامه جدول نمره منفی گواهینامه آمده است:

ردیف عنوان تخلف رانندگی نمره منفی
وسایل نقلیه شخصی وسایل نقلیه عمومی سنگین
۱ هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ ۸ ۱۰
۲ تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) ۱۰ ۱۵
۳ سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه ۵ ۱۰
۴ عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی ۵ ۱۰
۵ حرکت به طور مارپیچ ۳ ۵
۶ حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها ۵ ۷
۷ رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و یا افیونی ۱۰ ۲۰
۸ تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت) ۵ ۱۰
۹ عبور از محل ممنوع ۴ ۶
۱۰ تجاوز به چپ از محور راه ۵ ۹
۱۱ عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو ۵ ۷
۱۲ عدم رعایت حق تقدم عبور ۴ ۶
۱۳ دور زدن در محل ممنوع ۳ ۵
۱۴ استفاده از تلفن همراه با وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر ۳ ۵
۱۵ نقص فنی مؤثر یانقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب ۳ ۶
۱۶ عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک ۸ ۸
۱۷ رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز ۷
۱۸ عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص ۳ ۷
۱۹ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه ۳ ۵
۲۰ عدم رعایت مقررات حمل بار ۵ ۸

 

بیشتر بخوانید

کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹/ جریمه تخلفات رانندگی

 

منبع: راهور – فرمون

مجله اینترنتی تحلیلک