مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 22 تیر / 1403
Search
Close this search box.
طهارت ذهن و طهارت عقل در بیانات استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت

طهارت ذهن و طهارت عقل در بیانات استاد صمدی آملی

طهارت ذهن و طهارت عقل در بیانات استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس شانزدهم / طهارت ذهن و طهارت عقل: کار قوه خیال صورت گری اشکال و صور است و کار ذهن حاضر کردن چیزهایی است که در مقام تفکر انسان بدان ها می اندیشد. باید ذهن را از افکار پست و فکر کردن های نامربوط بازداشت. زیرا ذهن دائماً مشغول کار است. حتی آن موقع که شخص خوابیده است ذهن آنچه را که در بیداری فکر کرده بود برای شخص حاضر می کند.

تفکر موجب کشف اسرار می شود

تفکر موجب کشف اسرار می شود

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس پانزدهم / تفکر موجب کشف اسرار می شود: تفکر در نظام هستی باعث محرمیت انسان با عالَم می شود و موجب می شود که موجودات عالم اسرار خود را برای انسان بنمایانند. چگونه است که دستگاه ضبط تشکیل یافته از چند سیم و لحیم می تواند حرف ما را بگیرد و پس بدهد، اما زمین با این عظمت توان این یک ضبط را نداشته باشد؟!

تفکر در نظام عالم از بهترین راه های تطهیر قوه خیال

تفکر در نظام عالم از بهترین راه های تطهیر قوه خیال

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس چهاردهم / تفکر در نظام عالم از بهترین راه های تطهیر قوه خیال: یکی از راه های تطهیر قوه خیال آن است که انسان بخشی از شبانه روز را به تفکر بنشیند و به موجودات اطراف خود فکر کند تا آن جا که می تواند موضوع تفکر را شخص خویش و افکار و اعمال و کردار خود قرار دهد و آن چه را که انجام داده است حسابرسی نماید.

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی / تسخیر قوه خیال به واسطه قوه عاقله

تسخیر قوه خیال به واسطه قوه عاقله

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس سیزدهم / تسخیر قوه خیال به واسطه قوه عاقله: به بیان دیگر برای تطهیر و پاک نمودن قوه خیال باید آن را تحت نظر عقل درآوریم و بهترین راه تسخیر قوه خیال به واسطه عقل، تفکر است.

جامعه خیالی و جامعه عقلی در بیانات استاد صمدی آملی

جامعه خیالی و جامعه عقلی در بیانات استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس دوازدهم / جامعه خیالی و جامعه عقلی: عرض کردیم که اولین مرتبه طهارت باطنی، طهارت قوه خیال است. قوه خیال در نفوس عامه مردم قوه ای است که تدارک تمامی اعمال روزمرّگی انسان اعم از دوستی ها، دشمنی ها، کسب کردن ها، معاشرت ها را برعهده دارد.

نقش طهارت در افزایش رزق و روزی

نقش طهارت در افزایش رزق و روزی چیست

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس یازدهم / نقش طهارت در افزایش رزق و روزی: طهارت انسان در هر دو بخش ظاهری و باطنی آن موجب افزایش رزق است. اگر طهارت ظاهری باشد بر رزق ظاهری افزوده می شود و اگر طهارت باطنی باشد بر رزق باطنی افزوده می گردد.

فرزندم خودت را باش

فرزندم خودت را باش

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس دهم: فرزند جناب میر سید شریف در هنگام مرگ پدر از او خواست تا موعظه ای کند. او نیز فرمود: «فرزندم خودت را باش»، باید به جان خودت برسی. آنچه را که  از ما می خواهند همین است که ببینیم چه هستیم و چه می کنیم؟!

نقش استاد در تطهیر قوه خیال

نقش استاد در تطهیر قوه خیال

شرح مراتب استاد صمدی آملی – مجلس نهم / نقش استاد در تطهیر قوه خیال: عقل در عالم دو نوع ادراک دارد: یا این‌که صُوَر موجودات مجرد عقلی را ادراک می‌کند که ما از آن‌ها به ملائکه الله تعبیر می کنیم، زیرا ملائکه موجودات عقلی هستند و در عالم وسیع‌ تری به نام عالم عقل یا عالم ملائکه متحقق اند. و یا این‌که معانی کلی عقلی را در ماورای عالم ادراک می کند.

درمان سوء ظن در بیانات استاد صمدی آملی

درمان سوء ظن در بیانات استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس هشتم / درمان سوء ظن در بیانات استاد: عرض کردیم که راه تطهیر قوه خیال در سوءظن ها این است که انسان همیشه جهت مخالف گمان خود را اخذ کند.

طهارت قوه خیال در بیانات استاد صمدی آملی

طهارت قوه خیال در بیانات استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس هفتم / طهارت قوه خیال: انسان باید مراتب طهارت ظاهری را بگذراند تا به مرتبه باطنی برسد. طهارت باطنی را مراتبی است که از طهارت خیال آغاز می گردد و به طهارت روح و سِرّ پایان می پذیرد. مهمترین و مشکلترین مرتبه طهارت و پاکی، مرتبه قوه خیال است. چرا که انسان باید آن را از تخیلات بی خود و سوء ظن های بی‌جا نجات بخشد.