علامه حسن زاده آملی :

در بیداری هرچه داری در خواب می بینی، همانطوری که بعد از مرگ آنچه داشته ای به ظهور میرسد،و آن خواب بزرگ هم در پیش دارید.
هر چه در این جا کرده اید همان است در سرشت داریدآنجا هم همانید.

 

بخوانید!
حکایتی در چیستی بندگی؛ تأملی بر اسرارالتوحید

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید