خودت رو باور داشته باش، رسیدن به رویاها آسان است

خودت رو باور داشته باش، از آن پس رسيدن به روياها آسان است. از دریچه چشم خودت زندگی کن شکوه و عظمت خود را از دیدگاه خودت ببین سعی نکن شکوه و عظمت خود را منوط به بینش دیگران بدانی صادقانه حرف خودت را بزن هر چه در دلت هست بگو تو به هیچ کس به جز خودت مدیون نیستی

خودت رو باور داشته باش، از آن پس رسیدن به رویاها آسان است.

 

هرگز مایوس نشو
از دریچه چشم خودت زندگی کن
شکوه و عظمت خود را از دیدگاه خودت ببین
سعی نکن شکوه و عظمت خود را منوط به بینش دیگران بدانی
صادقانه حرف خودت را بزن
هر چه در دلت هست بگو
تو به هیچ کس به جز خودت مدیون نیستی
در مورد خودت و خواسته هایت رو راست باش
بزرگترین و مهم ترین افکارت را بر زبان بیاور
محکم به رویاهای کودکی ات بچسب
هیچ کس نمی تواند قدرت تو را بگیرد. مگر اینکه خودت آن را در طبق اخلاص بگذاری.

 

خودت رو باور داشته باش، از آن پس رسیدن به رویاها آسان است

 

با سربلندی قدم بردار تا بتوانی هر چیزی را شفاف ببینی
هر روز تصمیم بگیر که دلت می خواهد چگونه باشی
لحظات خودت را خردمندانه خلق کن
به خواسته هایت تبدیل شو
افق دید خودت را گسترده کن
گذشته را پشت سر بگذار
به سوی فردا برو
گاهی هم فکرت را عوض کن
یاد بگیر که چطور با جریان رودخانه زندگی پیش بروی
چشمانت را ببند و بگذار زندگی تو را احاطه کند
به همان جایی برو که دلت تو را راهنمایی می کند
هرگز مایوس نشو
اعتقاد نداشته باش که اشتباهات تو زندگیت را به باد می دهد
آنها را به عنوان موهبتی الهی برای آینده ات ببین
و همیشه بابت این موهبت الهی که زندگی نام دارد، خدا را شکر کن.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا