همراهان همیشگی مجله اینترنتی تحلیلک، در مجموعه آموزش های خیاطی در مطلب پیش رو قصد داریم تا با آموزش الگوی دامن ماهی شماره ۲ و با روش سایزبندی در خدمت شما باشیم. سایز الگوی مورد نیاز برای دامن در این روش بر اساس جدول سایزبندی تعیین می شود. اندازه دور باسن برای انتخاب سایز مناسب درنظر گرفته می شود.

 

آموزش الگوی دامن ماهی شماره ۲

برای رسم الگوی دامن ماهی شماره ۲ ابتدا الگوی اولیه را کشیده و ویژگی های اندامی را بر روی آن اجرا می کنیم. خطی صاف از پنس تا پایین دامن می کشیم.

خط باسن و خط زانو را بر روی الگو مشخص می کنیم. از خط زانو ۱۰ سانتی متر بالاتر رفته سپس ۱.۵ تا ۲ سانتی متر داخل می شویم. این نقطه را به خط باسن و پایین دامن وصل می کنیم. تا این مرحله از کار شبیه به دامن ماهی شماره ۱ است.

تفاوت دامن ماهی شماره ۱ و ۲ در تعداد خط های اریبی است که در الگو می کشیم. سپس خط های اریبی از وسط خط زانو به نقطه مورد نظر می کشیم (مطابق شکل). قسمت های مشخص شده را قیچی کرده و به اندازه دلخواه اوزمان می دهیم. (این فاصله معمولا بین ۱۰-۷-۵ سانتی متر است)

دامن ماهی شماره 2

نکته: برای دامن ماهی  آستر دامن را تا سر زانو دوخته و تور خشک را تا قد دامن اندازه زده و به صورت فشرده چین می دهیم و به آستر وصل می کنیم. آستر را با الگوی دامن فون شماره ۱ می کشیم.

الگوی پشت دامن ماهی شماره ۲

الگوی پشت دامن را نیز مانند الگوی جلو طراحی می کنیم.

 

روش الگوی سایزبندی

آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند.

برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی اولیه ندارید و تنها پس از رسم الگوی سایز مورد نظر بر روی کاغذ الگو، ویژگی های اندامی مورد نظر را بر روی آن پیاده می کنید و به آسانی می توانید خیاطی خود را آغاز کنید و از آن لذت ببرید.

 برای هر سایز از الگو باید پاترون مورد نظر آن سایز را نیز بدوزید. ویژگی های اندامی بعد از پوشیدن پاترون مشخص می شوند و آن ها را بر روی الگو پیاده می کنید.
 

مجله اینترنتی تحلیلک