مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 31 فروردین / 1403
Search
Close this search box.
در شبستان شعر معاصر همراه با نادر نادرپور

در شبستان شعر معاصر همراه با نادر نادرپور

نادر نادرپور شاعر و نویسنده برجسته ایرانی و از پایه گذاران شعر مدرن در ایران است. موسیقی دلنشین کلام از بارزترین خصیصه های اوست. پرویز ناتل خانلری در وصف نادرپور می نویسد: "غزل های نادرپور برجسته و قابل تامل است."

در شبستان شعر معاصر همراه با نادر نادرپور

 

نادر نادرپور شاعر و نویسنده برجسته ایرانی و از پایه گذاران شعر مدرن در ایران است. موسیقی دلنشین کلام از بارزترین خصیصه های اوست.

پرویز ناتل خانلری در وصف نادرپور می نویسد: “غزل های نادرپور برجسته و قابل تامل است.”

 

“امشب صدای پای تو می آید”… شعری زیباست که با فراز و نشیبی دلنشین، خواننده را به اوج کوچه های خاطره می برد.

از کوچه‌های خاطره‌ی من

امشب صدای پای تو می‌آید،
آه ای عزیزِ دور!
آیا به شهر غربت من پا نهاده‌ای؟

اینجا، پرندگان سحر در من
میلِ گذشتن از سرِ عالم را
بیدار می‌کنند،
اما، شبانگهان:
دیوارها اسارت پنهانیِ مرا
تکرار می‌کنند.

اینجا، مرا چگونه توانی یافت؟
من، از میان مردمِ بیگانه
کس را به غیرِ خویش نمی‌بینم
تصویر من در آینه، زندانی است
من، خیره در مقابل آن تصویر
می‌ایستم که با همه ننشینم.

اینجا، مرا در آینه خواهی دید:
آیینه‌ای شگفت که همتای ساعت است،
آیینه‌ای که عقربه‌های نهان او
در چارچوب سود و زیان کار می‌کنند،
آیینه‌ای که ثانیه‌ها و دقیقه‌ها
در ذهنِ بی‌ترحمِ سوداگرانه‌اش
تصویرِ تابناک مرا تار می‌کنند.

اینجا، زمان طلاست:
هر لحظه‌اش به قیمتِ اکسیر و کیمیاست،
اما، ضمیرِ من
تقویمِ بی‌تفاوت شب‌ها و روزهاست.

اینجا، غروب رنگ جنون دارد،
باران، صدای گریه‌ی تنهایی است،
چشمِ ستارگان، همه نابیناست.

اینجا، من از دریچه فراتر نمی‌روم

دیوارِ روبرو
سرحدِ ناگشوده‌ی دیدار است.
اینجا، چراغِ خانه‌ی همسایه
چشم مرا به خویش نمی‌خواند:
بیگانگی، گزیده‌ترین یار است.

 
اینجا، درین دیار،
درها، همیشه سوی درون باز می‌شود.
در سرزمین غربتِ اندوهگینِ من،
در زیرِ آسمانِ مه‌آلودِ باختر،
شب در دلِ من است،
صبح از شقیقه‌های من آغاز می‌شود.

اینجا، چو من، غریبِ غمینی نیست
در وهم شب، چراغِ یقینی نیست،
تنها، صدای یک دلِ سرگردان
با بانگِ پای رهگذری حیران
در کوچه‌های خاطره می‌پیچد،

آه ای عزیز دور!
آیا تو در پناه کدامین در،
یا در پسِ کدام درخت ایستاده‌ای؟
آیا به شهر غربت من پانهاده‌ای …؟

 

 

گزیده اشعار نادر نادرپور

 

مجله اینترنتی تحلیلک