دلخوشم با غزلی تازه همینم کافی است / در محضر محمدعلی بهمنی

 

غزل دلخوشم با غزلی تازه همینم کافی است

غزلی از محمدعلی بهمنی این شاعر خوش قریحه را با هم می خوانیم:

 

دلخوشم با غزلی تازه همینم کافی است
تو مرا باز رساندی به یقینم کافی است

قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو؟
گاه گاهی که کنارت بنشینم کافیست

گله ای نیست من و فاصله ها همزادیم
گاهی از دور تو را خوب ببینم کافیست

آسمانی تو ! در آن گستره خورشیدی کن
من همین قدر که گرم است زمینم کافیست

من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه
برگی از باغچه شعر بچینم کافیست

فکر کردن به تو یعنی غزلی شور انگیز
که همین شوق  مرا خوب ترینم! کافیست

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید