ادبیات شعر پارسی

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین

 دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین

وصف علی (ع) از زبان شهریار شاعر شیرین سخن

 

عشق و ارادت به خاندان عصمت در ادبیات کهن فارسی جایگاهی ویژه دارد و هیچ شاعری مانند شهریار در این باره سخن سرایی نکرده است. عشق شهریار به مولا علی (ع ) در غزل “مناجات علی” به اوج خود می رسد. وصف حضرت علی (ع) از زبان شهریار شیرین و شنیدنی است.

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

 

 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایه‌ی هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
چو علی گرفته باشد سر چشمه‌ی بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو ای گدای مسکین در خانه‌ی علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب
که علم کند به عالم شهدای کربلا را

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان
چو علی که میتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

بدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت
که ز کوی او غباری به من آر توتیا را

بخوانید!  به دیدارم بیا هر شب / در محضر مهدی اخوان ثالث

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت
چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان
که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

چه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دم
که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنائی بنوازد آشنا را

ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب
غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا

 

دیوان شهریار

 

مجله اینترنتی تحلیلک

 

نوشته های مرتبط

شعر کودکانه تا تلفن صدا کرد

نویسنده

معرفی کتاب «بنویس تا اتفاق بیفتد» نوشته هنریت آن کلاوسر

نویسنده

معرفی کتاب «زندگانی فاطمه زهرا» نوشته دکتر سید جعفر شهیدی

نویسنده