شنبه/ 27 شهریور / 1400

«دگرگون شوید تا همه چیز تغییر کند»

همیشه برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر تصمیم گیری و حرکت نیاز داریم تا از تجربیات تمام افراد موفق استفاده کنیم.

در این صورت بهتر درک می‌کنیم که شکست، خستگی و… برای همه آن ها نیز اتفاق افتاده است اما نکته مهمی که همه آن ها از آن پیروی کرده اند این است که هیچ کدام در مسیر حرکت خود ناامید نشده اند و هدف خود را فراموش نکرده اند.

به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا نکات مهم، نصیحت ها و تجربیات این افراد را برای شما جمع آوری کنیم تا با دانستن آن ها مسیر موفقیت برای شما هموارتر شود.

با ما باشید؛

دگرگون شوید تا همه چیز تغییر کند

دگرگون شوید تا همه چیز تغییر کند
«دگرگون شوید تا همه چیز تغییر کند»

تنها کسی که باید دگرگون شود،

خودتان هستید…

خودتان که دگرگون شوید،

همه اوضاع و شرایط پیرامونتان نیز

دگرگون می شود.

«اسکاول شین»

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا