سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

همراهان همیشگی مجله اینترنتی تحلیلک در این مقال قصد داریم تا نگاهی به رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا بیندازیم و در نوشته های مختلف به این رساله شیخ می پردازیم.

 

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

 

چنین فرماید رئیس فلاسفه اسلام، شیخ الرئیس حسین بن عبدالله بن سینا در جواب سوال شیخ ابوعبدالله(1) فقیه معصومی(2):

این رساله ای که بنا به خواهش تو در بیان ماهیت عشق(3) نوشته ام، مشتمل است بر هفت فصل:

اول: در بیان سریان عشق در هر یک از موجودات.

دوم: در بیان وجود عشق در جواهر بسیطه غیر حیّه.

سوم: در بیان وجود عشق در موجوداتی که صاحب قوه تغذیه اند از جهت همین قوه.

چهارم: در بیان وجود عشق در جواهر حیوانی از جهت قوای حیوانیه.

پنجم: در بیان عشق ظرفا و صاحبان ذوق سلیم نسبت به صور حسنه و وجوه مستحسنه.

ششم: در بیان وجود عشق در نفوس الهیه.

هفتم: در خاتمه این فصول ششگانه


 

1. شیخ ابوعبدالله معصومی از مبرزین شاگردان شیخ ابن سینا است که این رساله به خواهش او نوشته شده است.

2. محمدبن عبدالله بن احمد اصفهانی موصوف به معصومی، فقیه و حکیم و شاگرد شیخ الرئیس زاده اصفهان است.

3. عشق یعنی از حد گذشتن دوستی. اما درباره عشق و تعریف آن میان حکما و اطبا اختلاف است. افلاطون فرمود: عشق، حرکت و فعل نفوس، بدون فکر است. ارسطو فرمود: عشق، کوری حس است از ادراک عیوب محبوب. دیوجانوس گفت: عشق اختیار سوئی است که با نفس بی خیالی تصادف نموده و بعضی دیگر گفته اند: کار بطالین و معطلین است. بعضی دیگر گفته اند: عشق از فضائل نفسانی است. جنون الهی است و حتی برخی آن را مرضی نفسانی دانسته اند.

 

 

در مطلب بعد به فصل اول ( در بیان سریان عشق در هر یک از موجودات ) رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا می پردازیم.

 

در این سلسله نوشته ها به رساله عشق ابن سینا با ترجمه ضیاء الدین دری توجه شده است.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا