رنجور عشق به نشود جز به بوی یار / در محضر سعدی شیرازی

سعدی شیرازی از ستون های ادبیات فارسی به حساب می آید و آثارش با ترجمه های مختلف مورد استفاده جهانیان نیز قرار می گیرد.

در ادامه در محضر سعدی شیرازی می رویم و غزلی از سعدی را با هم می خوانیم.

 

رنجور عشق به نشود جز به بوی یار

این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست

تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست

دل زنده می‌شود به امید وفای یار

جان رقص می‌کند به سماع کلام دوست

تا نفخ صور بازنیاید به خویشتن

هرک اوفتاد مست محبت ز جام دوست

من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم

هیچ ارمغانیی نبرم جز سلام دوست

رنجور عشق به نشود جز به بوی یار

ور رفتنیست جان ندهد جز به نام دوست

وقتی امیر مملکت خویش بودمی

اکنون به اختیار و ارادت غلام دوست

گر دوست را به دیگری از من فراغتست

من دیگری ندارم قایم مقام دوست

بالای بام دوست چو نتوان نهاد پای

هم چاره آن که سر بنهی زیر بام دوست

درویش را که نام برد پیش پادشاه

هیهات از افتقار من و احتشام دوست

گر کام دوست کشتن سعدیست باک نیست

اینم حیات بس که بمیرم به کام دوست

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  شعر معلمت همه شوخی و دلبری آموخت سعدی

دیدگاه خود را ثبت کنید