شنبه/ ۲ مرداد / ۱۴۰۰

دسته بندی: اختلالات روانشناسی

علل بروز اختلال اضطرابی

علل بروز اختلال اضطرابی (سبب شناسی) – Anxiety Disorder

اختلال اضطرابی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که به تنهایی می تواند زندگی فرد مبتلا را مختل کند. در بروز این اختلال عوامل متعددی نقش دارند که به تنهایی یا با تعامل با یکدیگر این اختلال را شکل می دهند. عوامل جسمانی، ژنتیک، محیط، خانواده و وقایع زندگی از عوامل شکل دهنده این اختلال هستند. بر اساس مطالعات انجام شده اختلال اضطرابی یک اختلال شایع است و بروز آن در زنان بیشتر از مردان است. این اختلال با هر شدتی که بروز پیدا کند میبایست هرچه سریع تر با روش های مختلف مثل رفتار درمانی، دارو درمانی، درمان شناختی و با …. برای درمان آن اقدام شود.

علل بروز اختلال اضطرابی

اختلال اضطرابی (تعریف، علایم، انواع آن) Anxiety Disorder

اختلال اضطرابی دسته ای از اختلالات روانی است که از خفیف تا نوع شدید آن به راحتی می تواند زندگی فرد مبتلا را مختل کند. در این نوع اختلال روانی فرد مبتلا هر دو دسته علائم روانشناختی (مثل ترس، بی خوابی، تنش و…) و فیزیولوژیکی (مثل تکرر ادرار، تعریق، لرزش و…) را تجربه می کند.

اختلال اسکیزوفرنی

درمان اختلال اسکیزوفرنی Schizophrenia disorder

اختلال اسکیزوفرنی، یک بیماری مزمن است که بر تمام ابعاد زندگی انسان تاثیر می گذارد.
در صورت تشخیص این اختلال، باید هر چه سریع‌تر درمان آن آغاز شود.

اختلال اسکیزوفرنی

تشخیص اختلال اسکیزوفرنی Schizophrenia disorder

اسکیزوفرنی نوعی اختلال روانی است که در زمینه های گوناگون فرد مبتلا را دچار رنج و پریشانی می کند. مانند تمام اختلالات روانی برای تشخیص این اختلال درDSM-5 ملاک هایی در نظر گرفته شده است.

اختلال اسکیزوفرنی

علل بروز اختلال اسکیزوفرنی Schizophrenia disorder

اسکیزوفرنی، اختلال روانی وخیمی است که روی نحوه‌ی تفکر، احساسات، رفتار و ارتباط با دیگران تأثیر می‌گذارد. افراد بسیاری از توانایی های خود را از دست می‌دهند و آسیب پذیر می شوند.

اختلال اسکیزوفرنی

اختلال اسکیزوفرنی (روان گسیختگی) قسمت اول

اسکیزوفرنی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است. توهم، هذیان، تفکر مختل شده از علایم بارز این اختلال هستند. اسکیزوفرنی همواره در طول تاریخ وجود داشته اما به عنوان اختلالی طبی در قرن ۱۹ مطرح شد.

اختلال دوقطبی

درمان اختلال دو قطبی Bipolar disorder

اختلال دو قطبی نوعی اختلال خلقی است که تغییرات شدید در خلق و رفتار فرد مبتلا ایجاد می کند. این اختلال انواع مختلفی دارد و دوره‌هایی از افسردگی و شیدایی را ایجاد می کند.

اختلال دوقطبی

علل بروز اختلال دو قطبی Bipolar disorder

اختلال دو قطبی‌، یا بیماری شیدایی ـ افسردگی، نوعی اختلال خلقی است.
در این بیماری‌، خلق‌ و‌ خوی فرد از حالت سرخوشی به وضعیت ناامیدی و افسردگی شدید تغییر‌ می‌کند. عوامل متعددی در بروز اختلال دو قطبی دخیل هستند.

اختلال افسردگی اساسی

درمان اختلال افسردگی اساسی (MDD)

اختلال افسردگی اساسی نوعی اختلال خلقی است که به دلایل مختلفی رخ می دهد. این اختلال عوارض جسمی و روحی زیادی به فرد مبتلا وارد می کند، از همین رو توجه به نشانه ها برای درمان به موقع آن اهمیت زیادی دارد. درمان های روانی اجتماعی، دارو درمانی، محرومیت از خواب، تحریک مغناطیسی ترا جمجمه ای از موثرترین و پرکاربردترین روش های درمانی این اختلال هستند.

علل بروز اختلال اضطرابی

علل بروز اختلال اضطرابی (سبب شناسی) – Anxiety Disorder

اختلال اضطرابی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که به تنهایی می تواند زندگی فرد مبتلا را مختل کند. در بروز این اختلال عوامل متعددی نقش دارند که به تنهایی یا با تعامل با یکدیگر این اختلال را شکل می دهند. عوامل جسمانی، ژنتیک، محیط، خانواده و وقایع زندگی از عوامل شکل دهنده این اختلال هستند. بر اساس مطالعات انجام شده اختلال اضطرابی یک اختلال شایع است و بروز آن در زنان بیشتر از مردان است. این اختلال با هر شدتی که بروز پیدا کند میبایست هرچه سریع تر با روش های مختلف مثل رفتار درمانی، دارو درمانی، درمان شناختی و با …. برای درمان آن اقدام شود.

علل بروز اختلال اضطرابی

اختلال اضطرابی (تعریف، علایم، انواع آن) Anxiety Disorder

اختلال اضطرابی دسته ای از اختلالات روانی است که از خفیف تا نوع شدید آن به راحتی می تواند زندگی فرد مبتلا را مختل کند. در این نوع اختلال روانی فرد مبتلا هر دو دسته علائم روانشناختی (مثل ترس، بی خوابی، تنش و…) و فیزیولوژیکی (مثل تکرر ادرار، تعریق، لرزش و…) را تجربه می کند.

اختلال اسکیزوفرنی

درمان اختلال اسکیزوفرنی Schizophrenia disorder

اختلال اسکیزوفرنی، یک بیماری مزمن است که بر تمام ابعاد زندگی انسان تاثیر می گذارد.
در صورت تشخیص این اختلال، باید هر چه سریع‌تر درمان آن آغاز شود.

اختلال اسکیزوفرنی

تشخیص اختلال اسکیزوفرنی Schizophrenia disorder

اسکیزوفرنی نوعی اختلال روانی است که در زمینه های گوناگون فرد مبتلا را دچار رنج و پریشانی می کند. مانند تمام اختلالات روانی برای تشخیص این اختلال درDSM-5 ملاک هایی در نظر گرفته شده است.

اختلال اسکیزوفرنی

علل بروز اختلال اسکیزوفرنی Schizophrenia disorder

اسکیزوفرنی، اختلال روانی وخیمی است که روی نحوه‌ی تفکر، احساسات، رفتار و ارتباط با دیگران تأثیر می‌گذارد. افراد بسیاری از توانایی های خود را از دست می‌دهند و آسیب پذیر می شوند.

اختلال اسکیزوفرنی

اختلال اسکیزوفرنی (روان گسیختگی) قسمت اول

اسکیزوفرنی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است. توهم، هذیان، تفکر مختل شده از علایم بارز این اختلال هستند. اسکیزوفرنی همواره در طول تاریخ وجود داشته اما به عنوان اختلالی طبی در قرن ۱۹ مطرح شد.

اختلال دوقطبی

درمان اختلال دو قطبی Bipolar disorder

اختلال دو قطبی نوعی اختلال خلقی است که تغییرات شدید در خلق و رفتار فرد مبتلا ایجاد می کند. این اختلال انواع مختلفی دارد و دوره‌هایی از افسردگی و شیدایی را ایجاد می کند.

اختلال دوقطبی

علل بروز اختلال دو قطبی Bipolar disorder

اختلال دو قطبی‌، یا بیماری شیدایی ـ افسردگی، نوعی اختلال خلقی است.
در این بیماری‌، خلق‌ و‌ خوی فرد از حالت سرخوشی به وضعیت ناامیدی و افسردگی شدید تغییر‌ می‌کند. عوامل متعددی در بروز اختلال دو قطبی دخیل هستند.

اختلال دوقطبی

اختلال دو قطبی (انواع دو قطبی) قسمت اول Bipolar disorder

اختلال دو قطبی، یک نوع اختلال خُلقی است. در این اختلال خُلق دائماً و به شکل غیر طبیعی در نوسان است. این اختلال دوره‌های رفتاری متفاوت شیدایی و افسردگی در فرد مبتلا ایجاد می‌کند.

اختلال افسردگی اساسی

درمان اختلال افسردگی اساسی (MDD)

اختلال افسردگی اساسی نوعی اختلال خلقی است که به دلایل مختلفی رخ می دهد. این اختلال عوارض جسمی و روحی زیادی به فرد مبتلا وارد می کند، از همین رو توجه به نشانه ها برای درمان به موقع آن اهمیت زیادی دارد. درمان های روانی اجتماعی، دارو درمانی، محرومیت از خواب، تحریک مغناطیسی ترا جمجمه ای از موثرترین و پرکاربردترین روش های درمانی این اختلال هستند.

اسکرول به بالا