سلامت (دهان و دندان)

ساختمان دندان خود را بشناسید!

ساختمان دندان از دو قسم تاج و ریشه تشکیل شده است که محل اتصال تاج و ریشه را طوق دندان می گویند. ساختمان تاج از سطح به عمق و یا از بیرون به داخل شامل مینا، عاج و پالپ (مغز دندان) می باشد.

بیشتر ساختمان ریشه را عاج تشکیل می دهد که توسط لایه نازکی از سیمان پوشیده شده است و داخل آن کانال دندانی (پالپ) قرار دارد که اعصاب و عروق از آن عبور می کنند و به تاج دندان می رسند.

مینا: سخت ترین بافت دندان و همچنین بدن می باشد که ۹۵ تا ۹۸ درصد آن از مواد معدنی تشکیل شده است. مینا سطح خارجی تاج دندان را می پوشاند. چون مینا به رنگ خاکستری و نیمه شفاف است، رنگ دندان به رنگ عاج زیر مینا بستگی دارد.

عاج: قسمت اعظم بافت دندان را تشکیل می دهد که از تاج تا ریشه گسترش دارد. عاج بافت سختی می باشد ولی از مینا نرم تر است.

عاج از کانال های بسیار کوچکی تشکیل شده است که در تمام ضخامت آن (از تاج تا ریشه دندان) از مغز دندان تا مینا امتداد دارند.

درون این کانال ها زائده هایی از سلول دندانی (ادنتوبلاست) قرار گرفته که کار این زوائد کمکم به داشتن حس در دندان می باشد و همچنین در بازسازی مواد دندانی داخل کانال شرکت می کنند. عاج نسج زنده می باشد.

پالپ (مغز دندان): شامل عروق و اعصاب و سلول ها و بافت های زمینه ای می باشد که در فضای حفره داخلی دندان را پر می کندکه این حفره یا کانال از انتهای ریشه تا تاج دندان گسترش دارد.

مغز دندان بافت نرمی است که حاوی عروق و اعصاب دندان است و داخل حفره باریک و ظریفی در وسط دندان قرار دارد.

این حفره از تاج شروع می شود و تا انتهای ریشه ادامه دارد، دیواره های این حفره را در تاج و ریشه به طور یکپارچه عاج تشکیل می دهد. در اصطلاح دندانپزشکی به مغز دندان پالپ می گویند.

دکتر احسان دره شیری

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید