شعر کودکانه اونی که شبا بیداره لباس یشمی داره

شعر کودکانه اونی که شبا بیداره لباس یشمی داره

 

اونی که شبا بیداره
لباس یشمی داره

مواظب شهر ما
مواظب خونه هاست

پلیسه مهربونه
همیشه خوش زبونه

اون که تفنگ داره
کلاه و فشنگ داره

با آدمای بدکار
با دزدای خطا کار

دشمنه و میجنگه
آقا پلیسه زرنگه

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  حکایت شوخ ما واپیش چشم ما میار / به بهانه بزرگداشت عطار نیشابوری

دیدگاه خود را ثبت کنید