شعر کودکانه تو قفس های باغ وحش

تو قفس های باغ وحش
حیوون های رنگارنگ

پرنده های کوچولو
میمون و شیر و پلنگ

میمونه شکلک می سازه
مَردُمو خوشحال میکنه

با یه دونه توپ سفید
تنهایی فوتبال می کنه

نگاه کنید خرسَرو
ایستاده روی دو پا

خرگوشه رو نگاه کنید
هی می پره روی هوا

طاووس رو نگاه کنید
چه خوشگل و قشنگه

چترشو هی باز می کنه
ناز و خوش آب و رنگه

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  اشعار کودکانه / شعر طوطي شيرين زبانم

دیدگاه خود را ثبت کنید