شعر کودکانه سایه مامان و بابا

 

شعر کودکانه سایه مامان و بابا

هر صبح من شیرین با عشق مامان است

او هدیه اش هر روز لب های خندان است

هستم کمک حالش هر روز در خانه

وقت ناهار و شام یا وقت صبحانه

بابا که می آید من می دوم سویش

یک بوسه می کارم آهسته بر رویش

دنیای من روشن از مادر و باباست

در سایه آن ها فردای من زیباست

 

 

شعر از زهرا عراقی

بیشتر بخوانید:

شعر کودکانه تو حوض خونه ما / با ویدیو

شعر کودکانه خورشید خانم

شعر کودکانه گنجشگک اشی مشی

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  اشعار کودکانه / شعر چرا روزه می گیریم

دیدگاه خود را ثبت کنید